juni 2020

 • 08 juni 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering Op woensdag 3 juni 2020 vergaderden Provinciale Staten digitaal. Zij bespraken de Jaarstukken 2019. Ook waren er twee moties vreemd aan de orde van de dag.

 • 10 juni 2020

  Logo Integrale Commissie Op woensdag 10 juni vergadert de Integrale Commissie digitaal over de Verzamelherziening Omgevingsbeleid, startnotitie toerisme en de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid. De vergadering is te volgen op: https://pzh.notubiz.nl/
  Het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.
  De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

 • 08 juni 2020

  Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie De commissie RWE vergadert woensdag 10 juni om 14.00 uur over de voorjaarsnota en Kadernota. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.
  De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

 • 08 juni 2020

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie Op 10 juni spreekt de commissie Bereikbaarheid en energie over de luchtvaartnota, de voorjaars- en kadernota, het onderzoek naar de hefbrug Boskoop en de Duinpolderweg. De voorzitter open de vergadering om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen op De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming.

 • 15 juni 2020

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie KNM vergadert woensdag 17 juni om 14.00 uur over de voorjaarsnota en Kadernota en de Startnotitie Sport en Recreatie. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.
  De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

 • 15 juni 2020

  Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De commissie BMM vergadert woensdag 17 juni om 19.00 uur over o.a. Bestuurskracht Vlaardingen en de voorjaarsnota en Kadernota. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.
  De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

 • 23 juni 2020

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie Op 24 juni staat de bespreking van de Duinpolderweg op de agenda van de commissie Bereikbaarheid en Energie. Het onderwerp stond eerder geagendeerd voor de commissievergadering van 10 juni, maar is vanwege het uitlopen van de vergadering verschoven naar 24 juni.

  De commissievergadering start om 10.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast.

 • 01 juli 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering Provinciale Staten vergaderen op 1 juli over onder meer de Voorjaarsnota, Kadernota en het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021.
  In verband met de coronamaatregelen vindt deze Statenvergadering niet op het provinciehuis plaats maar in de Ridderzaal (de tijdelijke vergaderzaal van de Eerste Kamer) Binnenhof 11 in Den Haag.
  De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 13.00 uur.

  De vergadering kan worden gevolgd via de webcast op https://staten.zuid-holland.nl/ onder uitzending Ridderzaal

 • 06 juli 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering Na een aantal maanden digitaal te hebben vergaderd, kwamen Provinciale Staten op woensdag 1 juli jl. weer fysiek bijeen. De vergadering vond plaats op een heel bijzondere locatie: de Ridderzaal op het Binnenhof. Op het provinciehuis kunnen de Staten met inachtneming van de coronamaatregelen niet voltallig bijeen zijn. In de Ridderzaal kan dat wel. Met een beroep op historische rechten en vooral de bereidwillige medewerking van de Eerste Kamer - de huidige vaste gebruiker van de zaal - kon worden vergaderd in deze speciale entourage. Belangrijkste onderwerpen op de agenda: de Voorjaarsnota 2020 en de kadernota 2021-2024.

Zoeken