Commissie Bereikbaarheid en Energie bespreekt op 24 juni de Duinpolderweg

Liesbeth Buzugbe

Op 24 juni staat de bespreking van de Duinpolderweg op de agenda van de commissie Bereikbaarheid en Energie. Het onderwerp stond eerder geagendeerd voor de commissievergadering van 10 juni, maar is vanwege het uitlopen van de vergadering verschoven naar 24 juni.

De commissievergadering start om 10.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast.

Op 25 mei 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, besloten niet langer verder te gaan met het project Duinpolderweg van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het project had de bereikbaarheid in het grensgebied met Noord-Holland moeten verbeteren. De commissie bespreekt de stand van zaken in dit dossier.

Uitgelicht

Zoeken