maart 2017

 • Staten Noord- en Zuid-Holland en Utrecht in gesprek met Eerste Kamer 21 maart 2017

  lege zaal eerste kamer Een delegatie van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht discussieert woensdagochtend 22 maart 2017 in de plenaire zaal van de Eerste Kamer met een vertegenwoordiging van Eerste Kamerleden over actuele thema's. Onderwerpen zijn de Omgevingswet en de rol van de provincie in het middenbestuur. De ontmoeting is onderdeel van periodieke bezoeken van provincies aan de Eerste Kamer.

 • Het Woondossier in de commissie Ruimte en Leefomgeving 06 maart 2017

  woonvisie De commissie Ruimte en Leefomgeving vergadert woensdag 8 maart van 14.00 tot 17.00 uur. Op de agenda staat o.a. het woondossier Zuid-Holland en de regionale kantorenstrategie. De vergadering is te volgen via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

 • Commissie Verkeer en Mileu spreekt over geluid, openbaar vervoer en de Steekterbrug 06 maart 2017

  steekterbrug De commissie vergadert woensdag 8 maart van 9.30 tot 12.30 uur. Op de agenda staat onder meer het Uitvoeringsplan-Actieplan geluid en het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar stiltegebiedenbeleid, suggesties openbaar vervoer in Zuid-Holland en het uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug Alphen aan den Rijn. De vergadering is te volgen via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

 • Internationale Vrouwendag: participatie vrouwen in politiek-bestuurlijke organen nog onvoldoende 08 maart 2017

  Internationale Vrouwendag 2 In het kader van Internationale Vrouwendag hebben Statenleden Huri Sahin (GroenLinks) en Ellen Verkoelen (CDA) op 8 maart een ontbijtbijeenkomst georganiseerd in het Provinciehuis. Het doel van de bijeenkomst was aandacht te vragen voor de politieke participatie van vrouwen in het openbaar bestuur en het belang van de politieke participatie ook na 100 jaar invoering kiesrecht actueel te houden. Vooral op lokaal niveau lijkt er sprake te zijn van stagnatie met ongeveer 25% vrouwen in de gemiddelde gemeenteraad.

 • Geluid, openbaar vervoer en de Steekterbrug in de commissie Verkeer en milieu 09 maart 2017

  steekterbrug De commissie vergaderde woensdag 8 maart over het Uitvoeringsplan-Actieplan geluid en het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar stiltegebiedenbeleid, suggesties openbaar vervoer in Zuid-Holland en het uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug Alphen aan den Rijn. De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

 • De commissie Ruimte en Leefomgeving sprak over het woondossier 09 maart 2017

  sociale woningbouw De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 8 maart over o.a. het woondossier Zuid-Holland. De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

 • Tweede Netwerkbijeenkomst beleidsvisie Groen 15 maart 2017

  netwerkbijeenkomst beleidsvisie groen 2 Op 15 maart heeft de commissie Duurzame Ontwikkeling haar tweede netwerkbijeenkomst gehouden met diverse maatschappelijke organisaties over de herziening van de beleidsvisie Groen.

 • Energie en Beleidsvisie Groen op de agenda van commissie Duurzame Ontwikkeling 15 maart 2017

  bieslandse%2520bos_0009_JPG Op 22 maart bespreekt de commissie Duurzame ontwikkeling de Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds en subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017. Ook de ambities, de kaders en het proces van de actualisatie van de Beleidsvisie Groen staan op de agenda van de commissie.

 • Commissie Bestuur en Middelen bespreekt Bestuursakkoord Drechtsteden op 22 maart 16 maart 2017

  logo pzh De commissie bestuur en middelen bespreekt op 22 maart de voortgangsrapportage Bestuursakkoord Drechtsteden en het ontwerpbesluit Wijziging Reglement van Orde. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. De vergadering kan rechtstreeks en achteraf gevolgd worden via de webcast.

 • Commissie besprak energie en Beleidsvisie Groen 23 maart 2017

  bieslandse%2520bos_0009_JPG Op 22 maart besprak de commissie Duurzame Ontwikkeling de Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds en subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017. Ook de ambities, de kaders en het proces van de actualisatie van de Beleidsvisie Groen stonden op de agenda van de commissie.

 • Veel vragen over regiofonds Drechtsteden in commissie Bestuur en Middelen 23 maart 2017

  logo pzh De commissie Bestuur en Middelen besprak op 22 maart de voortgangsrapportage Bestuursakkoord Drechtsteden. Met name over het regiofonds waren er nog veel vragen.

 • Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds en Subsidieregeling Lokale Initiatieven Energietransitie op agenda Provinciale Staten 28 maart 2017

  logo pzh Op woensdag 29 maart 2017 vergaderen Provinciale Staten. Zij bespreken dan de Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds en het subsidieplafond voor de subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland. De volledige agenda en de bijlagen bij de agendapunten zijn te vinden in de kalender op het Stateninformatiesysteem. U kunt de vergadering zowel rechtstreeks als achteraf volgen via de webcast.

 • Toegankelijkheid natuurgebieden op agenda commissie Duurzame Ontwikkeling 03 april 2017

  ruiterpad Op 12 april vergadert de commissie Duurzame ontwikkeling over toegankelijkheid van natuurgebieden. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 14.00 uur. U kunt de vergadering volgen via internettelevisie, https://zuid-holland.notubiz.nl/.

Zoeken