Commissie Bestuur en Middelen bespreekt Bestuursakkoord Drechtsteden op 22 maart

Liesbeth Buzugbe

De commissie bestuur en middelen bespreekt op 22 maart de voortgangsrapportage Bestuursakkoord Drechtsteden en het ontwerpbesluit Wijziging Reglement van Orde. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. De vergadering kan rechtstreeks en achteraf gevolgd worden via de webcast.

Voortgangsrapportage Bestuursakkoord Drechtsteden
Op 24 mei 2016 hebben de provincie en het Drechtstedenbestuur het Bestuursakkoord Drechtsteden ondertekend. Het doel van het akkoord is het realiseren van nieuwe impulsen om de sociale en economische vitaliteit van de regio te versterken. De provincie en de Drechtsteden hebben de wens geuit om de samenwerking te verstevigen en willen om die reden onderzoeken hoe en onder welke condities een regiofonds/regiobudget een goed middel zou kunnen zijn ter ondersteuning van de verwezenlijking van de opgaven.  De commissie bespreekt op 22 maart de voortgangsrapportage en het onderzoek naar een regiofonds/budget.

Reglement van Orde
In het regelement van orde staan de vergaderregels voor de regels over de organisatie en werkwijze van Provinciale Staten. De commissie bespreekt de wijzigingen in het reglement van orde die door het Presidium zijn voorgelegd. De wijzigingen betreffen onder andere wijzigingen rondom fractieafsplitsingen en technische wijzigingen.

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken hier bekijken.

Uitgelicht

Zoeken