Energie en Beleidsvisie Groen op de agenda van commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

Op 22 maart bespreekt de commissie Duurzame ontwikkeling de Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds en subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017. Ook de ambities, de kaders en het proces van de actualisatie van de Beleidsvisie Groen staan op de agenda van de commissie.

Energie
De commissie bespreekt het voorstel van Gedeputeerde Staten voor de investeringsstrategie van het warmteparticipatiefonds. Ook het voorstel voor subsidieplafonds voor de subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland komt aan de orde.

Beleidsvisie Groen
Voor de actualisatie van de Beleidsvisie Groen hebben Gedeputeerde Staten de startnotitie "Natuurlijk Zuid-Holland: leefgenot, Natuur voor het leven" opgesteld. De commissie bespreekt de in deze startnotitie voorgestelde aanpak, de te bereiken maatschappelijke effecten, de uit te werken thema's de planning en de organisatie van het proces. Ter voorbereiding op deze discussie heeft de commissie op 15 februari en 15 maart een netwerkbijeenkomst met diverse Groen-organisaties georganiseerd.

Uitgelicht

Zoeken