Tweede Netwerkbijeenkomst beleidsvisie Groen

Liesbeth Buzugbe

Op 15 maart heeft de commissie Duurzame Ontwikkeling haar tweede netwerkbijeenkomst gehouden met diverse maatschappelijke organisaties over de herziening van de beleidsvisie Groen.

Tijdens korte pitches gaven negentien Groen-organisaties waaronder Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, recreatieschappen, de Fietsersbond en Dunea aan wat de Statenleden moeten weten met oog op de komende actualisatie van de beleidsvisie Groen en hoe zij de samenwerking met de provincie zien op het gebied van Groen. Rob Folkert van het Planbureau voor de Leefomgeving lichtte de evaluatie van de natuurdecentralisatie nader toe. Tijdens een netwerkborrel na afloop gingen de Statenleden met de individuele deelnemers in gesprek.

De input uit de eerste en tweede netwerkbijeenkomst gebruiken de Statenleden voor hun voorbereiding op de commissievergadering van 22 maart waarin gesproken wordt over de ambities, de kaders en het proces van de actualisatie van de beleidsvisie Groen.

Uitgelicht

Zoeken