Eerste commissievergadering na de verkiezingen in het teken van het Warmtedossier

Liesbeth Buzugbe

De Algemene Commissie van Provinciale Staten vergadert op 15 mei over de voortgang van het Warmtedossier.

De commissie bespreekt de voorstellen van Gedeputeerde Staten voor bekrachtiging van de geheimhouding  van de “Voortgangsrapportage Leiding over Oost" van 16 april 2019 en de  "Bekrachtiging geheimhouding" van 9 mei 2019.
Mogelijk wordt bij aanvang van de vergadering bestloten een deel van de behandeling van dit agendapunt achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

De vergadering vangt aan om 19.00 uur. U bent van harte welkom het openbare deel van de commisievergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

De agenda met bijbehorende openbare stukken kunt u hier vinden.

Uitgelicht

Zoeken