FvD, VVD en CDA gaan verkennende gesprekken voeren met de fractie van ChristenUnie & SGP

Fleur de Groot

FvD,VVD en CDA gaan verkennende gesprekken voeren met de fractie van ChristenUnie & SGP.
Voor de ChristenUnie & SGP is van groot belang, dat eventuele formatiegesprekken worden gestart
vanuit hetzelfde, gezamenlijk vertrekpunt. Bij deze verkennende gesprekken zullen de vier fracties op korte termijn bezien of er op voorhand geen sprake zal zijn van breekpunten.

Brief informateur Wiegel en Brief van de FvD,VVD en CDA

Uitgelicht

Zoeken