Provinciale Staten debatteren naar aanleiding van het aftreden van de portefeuillehouder Energie en bespreken de Jaarstukken

Liesbeth Buzugbe

Op maandag 27 mei 2019 vergaderen Provinciale Staten over het aftreden van de portefeuillehouder Energie en de jaarstukken van 2018

Aftreden portefeuillehouder Energie
 
Provinciale Staten wisselen van gedachten naar aanleiding van het aftreden van de portefeuillehouder Energie. De gedeputeerde heeft op 9 mei  zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, commissaris van de Koning Jaap Smit. Hij had geconstateerd dat de ambtelijke organisatie informatie over het warmteproject niet met hem heeft gedeeld, waardoor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van deze informatie verstoken zijn gebleven.
 
 
Jaarstukken 2018
Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties), als de financiën (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018
 
 
De volledige agenda en de bijlagen bij de agendapunten kunt u hier vinden.

De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 19.00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom de Statenvergadering in het Provinciehuis in Den Haag bij te wonen of te volgen via de webcast.

Uitgelicht

Zoeken