Warmtedossier in eerste commissievergadering

Liesbeth Buzugbe

Op 15 mei stond eerste commissievergadering na de verkiezingen in het teken van de voortgang in het warmtedossier.

Onderdeel van de energieagenda van provincie Zuid-Holland is het benutten van restwarmte voor woningen en gebouwen. In de vorige Statenperiode had het warmtedossier al menigmaal op de agenda gestaan. Voor de Statenleden die na de verkiezingen waren teruggekeerd was het dus al een bekend onderwerp, voor de nieuwe Statenleden was het een eerste kennismaking met het warmtedossier. Om alle Statenleden zo veel mogelijk het zelfde informatieniveau te krijgen, ontving de commissie een presentatie over de achtergronden, strategieën en keuzes.

Verschillende fracties gaven aan zich ongemakkelijk te voelen bij de geheimhouding die voor veel stukken geldt. Ook aan de orde kwam de onlangs stilgelegde aanbesteding voor de Leiding over Oost, een warmtetransportleiding tussen de haven van Rotterdam en Leiden.

Vrijwel alle fracties stonden kort stil bij het aftreden van Gedeputeerde Weber. Weber had de week voorafgaand aan de commissievergadering zijn ontslag aangeboden nadat hij had geconstateerd dat de ambtelijke organisatie informatie over het warmteproject niet met hem had gedeeld, waardoor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van deze informatie verstoken zijn gebleven. Een aantal fracties sprak waarderende woorden uit over het nemen van de bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor door de heer Weber.

De commissie stemde er mee in om regelmatig op dieper niveau geïnformeerd te worden. Ook stemde de commissieleden in met bespreking van het aftreden van gedeputeerde Weber in de plenaire vergadering van Provinciale Staten.

Uitgelicht

Zoeken