november2021

 • 08 november 2021

  Logo Provinciale Staten vergadering Provinciale Staten vergaderen woensdag 10 november om 10.00 uur over de najaarsnota en de begroting. De vergadering vindt plaats in The Hague Conference Centre New Babylon in Den Haag. In verband met Corona maatregelen is het beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich tot uiterlijk 9 november 12.00 uur aanmelden bij de Statengriffie. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de https://pzh.notubiz.nl/

 • 13 november 2021

  Logo Provinciale Staten vergadering Provinciale Staten hebben op 10 november de najaarsnota 2021 en de begroting 2022 vastgesteld. Ook aan de orde kwam een motie over een blijk van waardering voor Zuid-Hollandse veteranen. De vergadering is terug te zien via https://pzh.notubiz.nl.

 • 18 november 2021

  Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie De commissie RWE vergadert woensdag 24 november om 14.00 uur digitaal over de parken Bilderhof en Giessenburg in Molenlanden en de uitvraag om te komen tot geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisies met behulp van Microsoft Teams..
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 18 november 2021

  Logo Integrale Commissie De Integrale Commissie vergadert woensdag 24 november om 10.00 uur digitaal over de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 2021 en Statenvoorstel Vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en Statenvoorstel Delegatiebesluit met behulp van Microsoft Teams..
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 18 november 2021

  Logo Provinciale Staten vergadering De commissie Bereikbaarheid en Energie spreekt op woensdag 24 november over het voorstel voor een samenwerkingsovereenkomst programma Zuid-Holland bereikbaar en over evaluatie fietsplan 2022.
  De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. In verband met corona vindt de vergadering digitaal plaats. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 22 november 2021

  werkbezoek ExxonMobil Diverse Statenleden brachten afgelopen woensdag een werkbezoek aan ExxonMobil in het Botlekgebied. Directeur Stefaan van Severen vertelde over het verleden, heden en toekomst van het bedrijf.

 • 22 november 2021

  Werkbezoek Leiden De Statencommissie Ruimte Wonen en Economie en de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie brachten afgelopen woensdag een bezoek aan de gemeente Leiden.

Zoeken