november 2017

  • Regen aan moties en amendementen bij begroting 2018 13 november 2017

    Nieuwsbericht 1 Provinciale Staten vergaderde 8 november over begroting, regionale woonvisie en woningbouwprogramma 2017 onderdeel Rotterdamse regio en het faunabeheerplan Smient 2017-2023. Tijdens de vergadering werden vele moties en amendementen ingediend.
    Bekijk de vergadering via de webcast bovenaan de pagina.

Zoeken