oktober 2017

  • Najaarsnota, Perspectief Groene Hart en Koepelnotitie op agenda Provinciale Staten 12 oktober 2017

    logo pzh Op woensdag 11 oktober 2017 vergaderden Provinciale Staten over de najaarsnota, Perspectief Groene Hart 2040 en de Koepelnotitie. De Koepelnotitie is een eerste aanzet tot de omgevingsvisie Zuid-Holland. Aan het eind van de vergadering werd de heer Jacco Schonewille tot Statenlid beëdigd. Hij volgt Chris Schaapman op die na 10 jaar statenlidmaatschap afscheid neemt.

Zoeken