Rondetafelgesprek regionale journalistiek in Zuid-Holland

Liesbeth Buzugbe

De Statencommissie Bestuur en Middelen gaat op 10 oktober in gesprek met vertegenwoordigers van de regionale media en deskundigen. Onderwerp van gesprek is de kwaliteit van de regionale journalistiek en de mogelijke rol van de provincie.

Provinciale- en Gedeputeerde Staten maken zich zorgen over de staat van de regionale en lokale journalistiek. Onder meer bezuinigingen en teruglopende aantallen lezers, kijkers en luisteraars zetten de journalistiek onder druk. In verschillende provincies en gemeenten speelt de discussie of en zo hoe zij de regionale en lokale journalistiek kunne ondersteunen, bijvoorbeeld via fondsen.

Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden geeft allereerst een presentatie over het onderzoek naar de kwaliteit van de regionale media in Zuid-Holland en of er een provinciaal fonds moet komen om regionale media te ondersteunen. Daarna volgen korte presentaties over het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en  over bevordering van de lokale journalistiek door de gemeenten Leiden en Den Haag. 
Aansluitend gaan  Statenleden en de aanwezigen in in gesprek over de kwaliteit van de regionale journalistiek en over de vraag of het wenselijk is of en zo ja hoe de provincie de regionale media moet helpen.

Uitgelicht

Zoeken