september

 • 31 augustus 2021

  Logo Integrale Commissie Provinciale Staten nodigen u uit om in te spreken op de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Laat uw mening horen bij de hoorzitting op 10 september. De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening vervangt bij invoering van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 juli 2022, de huidige ‘Omgevingsverordening Zuid-Holland’.
  U kunt zich aanmelden voor de hoorzitting tot vrijdag 3 september 12.00 uur

 • 30 augustus 2021

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De commissie Bereikbaarheid en Energie bespreekt op 1 september het voorstel voor het opstellen van de PIP en een PlanMER voor de warmtetransportleiding Rijswijk-Leiden. De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast op de website van Provinciale Staten.

 • 31 augustus 2021

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie Provinciale Staten nodigen u uit om in te spreken op het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) warmteleiding Vlaardingen-Den Haag. Laat uw mening horen op 10 september! Die dag vindt er onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen in de middag een hoorzitting plaats over het PIP warmteleiding Vlaardingen-Den Haag die over het grondgebied van Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag loopt. Onderstaand leest u meer over de wijze van aanmelding.

 • 02 september 2021

  Logo Provinciale Staten vergadering De Provinciale Staten vergaderen vanaf september weer fysiek

  Provincie Zuid-Holland start vanaf september met fysieke vergaderen. De commissies komen fysiek bij elkaar en vergaderen in de Statenzaal. Voorwaarde is wel dat de vergaderingen verantwoord en veilig verlopen met inachtneming van de dan geldende RIVM richtlijnen. Dit betekent dat de vergaderingen op een andere wijze zullen plaatsvinden. Hieronder treft u een video aan met de looproutes vanuit de parkeergarage naar de ontvangstruimte en de vergaderzaal.

 • 01 september 2021

  1-9 rwe werkbezoekv2 Op 1 september heeft de Statencommissie Ruimte Wonen Economie Zuid-Holland een werkbezoek gebracht aan de regio Midden-Holland. De aanleiding voor het werkbezoek was de uitnodiging aan de commissieleden door meerdere sprekers uit het bedrijfsleven uit Midden-Holland en namens de gemeenten bij de inspraak over de provinciale bedrijventerreinenstrategie in het najaar van 2020.

 • 02 september 2021

  Logo Integrale Commissie De Integrale Commissie vergadert woensdag 8 september om 10.00 uur over Monitor Leefomgeving Zuid-Holland. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich als gebruikelijk van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via https://pzh.notubiz.nl/

 • 02 september 2021

  Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie De commissie RWE vergadert woensdag 8 september om 14.00 uur over Permanente bewoning recreatiewoningen en de Woonbarometer 2020, regionale woningbouwprogramma's 2020 en actualisatie 2021. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich uiterlijk 7 september om 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de https://pzh.notubiz.nl/

 • 07 september 2021

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op 8 september. Op de agenda staan het uitvoeringsbesluit voor de nieuwe bedieningscentrale in Delft, het nationaal toekomstbeeld fiets en luchtvaart. De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. On verband met corona maatregelen is de vergaderzaal helaas niet toegankelijk voor pers en toehoorders. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast.

 • 13 september 2021

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie KNM vergadert woensdag 15 september om 14.00 uur over de toekomst van The Cranberry Company in de Kimpenerwaard, het incident van de BP raffinaderij Rotterdam en de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich uiterlijk 14 september tot 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de https://pzh.notubiz.nl/

 • 13 september 2021

  Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De commissie BMM vergadert woensdag 15 september om 19.00 uur over Interbestuurlijk Toezicht, Begroting IPO 2022 en Jaarplan en Begroting BIJ12 2022, Rapportage Archiefinspectie en Erfgoed Monitor. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich uiterlijk 14 september aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de https://pzh.notubiz.nl/

 • 22 september 2021

  Logo Provinciale Staten vergadering Provinciale Staten spraken op 22 september over permanente bewoning recreatiewoningen en een motie vreemd aan de orde. Verder werd de Statengriffier Berend Sepers beëdigd. De vergadering is terug te zien via https://pzh.notubiz.nl

 • 22 september 2021

  Logo Integrale Commissie De Integrale Commissie vergadert woensdag 29 september om 9.00 uur over Statenvoorstel Vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich als gebruikelijk van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via https://pzh.notubiz.nl/

 • 23 september 2021

  Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie De commissie RWE vergadert woensdag 29 september om 13.30 uur over opbrengstnotitie huisvesting arbeidsmigranten. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich tot uiterlijk 28 september 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de https://pzh.notubiz.nl/

 • 29 september 2021

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op 29 september over het provinciaal inpassingsplan voor de warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag, een startnotitie voor een aanpassing in het inpassingsplan voor de RijnlandRoute met betrekking tot de Europaweg en de over de uitvoering van de motie over financiële participatie bij de energietransitie. De commissievoorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. I.v.m. corona maatregelen is voor publiek en pers helaas geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de https://pzh.notubiz.nl/

Zoeken