Statenleden de Vries en Mooiman en gedeputeerde Baljeu benoemd.

Liesbeth Buzugbe

Provinciale Staten hebben op 13 september Statenleden Bert de Vries en Jeremy Mooiman en gedeputeerde Jeanette Baljeu benoemd.

Tijdens de vergadering van 13 september benoemden de leden van Provinciale Staten twee nieuwe Statenleden: Bert de Vries (VVD) en Jeremy Mooiman (PVV). Zij volgden Bas Kurvers (VVD) en Thomas Kok (PVV) op.

Vervolgens werd Jeanette Baljeu (VVD) na een schriftelijke stemming benoemd tot nieuwe Gedeputeerde. Tiemen Bril, fractievoorzitter van de VVD gaf aan haar een uitermate geschikte opvolger van Rogier van de Sande te vinden. Van de 51 aanwezige Statenleden stemden 42 voor de benoeming van Baljeu. Drie stemden tegen en één Statenlid gaf aan de voor keur voor een andere kandidaat te hebben. Vijf uitgebrachte stemmen waren blanco en dus ongeldig.

benoeming Jeanette Baljeu

Naar aanleiding van de recente uitspraak van de rechtbank Den Haag dat Nederland meer moet doen om luchtvervuiling tegen te gaan, maakte GroenLinks gebruik van het mondelinge vragenuur. De fractie wilde van Gedeputeerde Staten (GS)onder meer weten welke gevolgen deze uitspraak heeft voor de provincie Zuid-Holland en wat GS hiermee gaat doen. Gedeputeerde Janssen gaf aan dat het vooralsnog de Nederlandse Staat is die met een actieplan moet komen en dat de provincie doorgaat met haar huidige beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hierbij werkt de provincie waar mogelijk samen met andere overheden. De PvdA vroeg nog of de uitspraak van de rechter reden is om te kijken of het programma aanpak stikstof wat meer vaart kan maken.

Bij hamerslag besloten Provinciale Staten over Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM), Programma Ruimte en Verordening Ruimte en het Statenvoorstel Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid over Strategische visie Krimpenerwaard.

U kunt de vergadering hier terugkijken.

Lees meer

Uitgelicht

Zoeken