Toelating 2 nieuwe Statenleden en benoeming Gedeputeerde

Liesbeth Buzugbe

Op woensdag 13 september 2017 vergaderen Provinciale Staten. Tijdens deze vergadering worden de heren Bert de Vries en Jeremy Mooiman tot Statenlid toegelaten. Verder zal mevrouw Jeannette Baljeu tot Gedeputeerde worden benoemd.
U kunt de vergadering volgen via de webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20170913_1

Bert de Vries volgt Bas Kurvers op die afscheid neemt van de VVD-fractie en Jeremy Mooiman volgt Thomas Kok die de PVV-fractie verlaat.

Mevrouw Baljeu volgt Rogier van der Sande op die dijkgraaf van het hoogheemraadschap Rijnland is geworden. Mevrouw Baljeu was tot voor kort directeur van een kennisinstelling in de bouw en was o.a. 7 jaar lang wethouder in Rotterdam.

Als hamerstukken staan op de agenda: Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM), Programma Ruimte en Verordening Ruimte en het Statenvoorstel Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid over Strategische visie Krimpenerwaard.

Uitgelicht

Zoeken