College van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd

Liesbeth Buzugbe

Provinciale Staten hebben op 4 september het coalitieakkoord besproken en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. Ook hebben ze zes nieuwe leden toegelaten tot Provinciale Staten.

Tijdens het debat over het coalitieakkoord gaven verschillende partijen aan dat er geen grote koerswijziging in het beleid leek te zijn. Verschillende partijen gingen in op de veranderingen binnen het thema energie.

50Plus diende een motie in over een aanpassing in de portefeuilles van de Gedeputeerden en een motie over waarin ze pleitte om vergrijzing als strategische opgave op te nemen. Beide moties redden het niet. De portefeuille indeling is iets waar het college zelf over gaat, zo meende de ruime meerderheid. Meerdere partijen vonden dat er wel aandacht voor vergrijzing moet komen, maar dat dit later aan de orde kan komen. Na het debat werden Floor Vermeulen (VVD), Jeanette Baljeu (VVD), Willy de Zoete (ChristenUnie-SGP), Berend Potjer (GroenLinks), Anne Koning (PvdA) en Adri Bom-Lemstra (CDA) als Gedeputeerden benoemd.

De nieuwe Statenleden zijn Peter van Waaij (VVD), Herbert Zilverentant(VVD), Robert Klumpes (GroenLinks), Rosalie Bedijn (PvdA), Maurits de Haan (CDA) en Rob Weber (Forum voor Democratie). De eerste vijf nieuwe Statenleden vullen de plekken op die vijf nieuw benoemde gedeputeerden hebben achtergelaten in Provinciale Staten. Rob Weber volgt Rob Roos op die een zetel in het Europees Parlement heeft ingenomen.

De vergadering is terug te zien via de webcast.

Uitgelicht

Zoeken