Provinciale Staten stellen Statencommissies en vergaderschema vast

Fleur de Groot

Provinciale Staten hebben vanochtend tijdens de Statenvergadering ingestemd met de instelling van de Statencommissies en vaststelling vergaderschema 2019-2020.

Tevens zijn de verschillende functies voor de Statenleden vastgesteld zoals o.a. de nieuwe voorzitters en plaatsvervangend voorzitters voor de nieuwe Statencommissies. klik hier

Mondelinge vraag over Decathlon

De heer Lutmers van Forum voor Democratie stelde tijdens de vergadering een mondelinge vraag over stand van zaken rond de mogelijke ontheffing voor komst Decathlon in Schiedam. Eerder had gedeputeerde Bom –Lemstra aangegeven half september de gemeenten Den Haag en Schiedam hierover uitsluitsel te geven. De nieuwe gedeputeerde Koning gaf aan dat om goed uitvoering te kunnen geven aan de motie die in juni was ingediend, zorgvuldig te werk te willen gaan en zodoende nog  niet zo ver is. Verder gaf ze aan zeker de urgentie te voelen om spoedig met een antwoord te komen.

De vergadering is terug te zien op de webcast op https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20190925_1

Uitgelicht

Zoeken