Provinciale Staten

Administrator

De gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie en stellen het beleid van de provincie vast. Ook controleren zij de uitvoering daarvan door het dagelijks bestuur, het college van Gedeputeerde Staten

Een bijzondere taak van Provinciale Staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen. Dit gebeurt vlak na de verkiezingen van de nieuwe Statenleden. Met uw provinciale stem bepaalt u dus indirect de leden van de Eerste Kamer. 
 

Statenleden 

Het aantal leden van Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners dat een provincie telt. Zuid-Holland heeft 55 Statenleden. De meeste Statenleden hebben naast hun vertegenwoordigende werk bij de Provincie een baan. 

Door op plattegrond te klikken vindt u wie waar zit in de Statenzaal.

Provinciale Staten Zuid-Holland 2019-2023

Commissaris van de Koning 

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, is de voorzitter van Provinciale Staten. De commissaris van de Koning wordt voor perioden van 6 jaar benoemd door de Kroon (Koning en ministerraad). Jaap Smit is met ingang van januari 2014 benoemd.
 

Vergaderingen Provinciale Staten 

Provinciale Staten vergaderen iedere maand op woensdag om 10:00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis aan de Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag. Voorafgaand aan de Statenvergaderingen worden de onderwerpen besproken in Statencommissies. Op de kalender vindt u alles over de vergaderingen en de vergaderstukken. 

Vergadering bijwonen of live online volgen? 

De vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar; iedereen is welkom tijdens de vergaderingen. Daarnaast zijn de vergaderingen live te volgen via de webcast op de website van Provinciale Staten. De uitzendingen zijn ook achteraf te bekijken. De impressies van de Statenvergaderingen vindt u bij het nieuws. 
 

Samenwerkingsverbanden

Voor bepaalde onderwerpen zijn Provinciale Staten een samenwerkingsverband aangegaan. De Randstedelijke Rekenkamer is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Ook is er het Interprovinciaal Overleg, een vereniging van de provincies van Nederland met als doel belangenbehartiging en samenwerking. 
 

Verkiezingen 

Elke 4 jaar gaan de stemgerechtigde inwoners van Zuid-Holland naar de stembus om de 55 leden van Provinciale Staten te kiezen. Aan de verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. 

De vorige Provinciale Statenverkiezingen zijn gehouden op 20 maart 2019. Op de pagina verkiezingen 2019-2023 vindt u meer informatie over de deelnemende politieke partijen, verkiezingsprogramma's en de uitslag. De volgende Provinciale Statenverkiezingen zijn in 2023. 

 

Statengriffie 

De medewerkers van de Statengriffie ondersteunen Provinciale Staten. De Statengriffie bereidt bijvoorbeeld alle Commissie- en Statenvergaderingen voor. Ook geven zij advies op verschillende terreinen en organiseren zij werkbezoeken, hoorzittingen en andere activiteiten. 

Uitgelicht

Zoeken