Provinciale Staten

Administrator

Wie zijn Provinciale Staten?

Provinciale Staten vormen het parlement van de provincie. Het aantal leden van Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Provinciale Staten van Zuid-Holland bestaan uit 55 Statenleden.Door op plattegrond te klikken vindt u wie waar zit in de Statenzaal.

 

Wat doen Provinciale Staten?

Provinciale Staten hebben drie hoofdtaken:

  • Ze stellen de hoofdlijnen vast van het provinciale beleid.
  • Ze controleren of Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) het beleid goed uitvoert.
  • Ze zijn volksvertegenwoordiger.

Wie kiest Provinciale Staten?

Eens in de 4 jaar stemmen kiesgerechtigde inwoners van de provincie over de samenstelling van Provinciale Staten. op 20 maart 2019 kunt u weer srtemmen voor Provinciale Staten.

Wanneer vergaderen Provinciale Staten?

Provinciale Staten vergaderen in de regel iedere maand. Voorafgaand aan de Statenvergaderingen worden de onderwerpen besproken in de Statencommissies. Op de kalender vindt u alles over de vergaderingen en de vergaderstukken.

Statengriffier Eric Meurs en Commissaris van de Koning Jaap Smit


De PS-vergaderingen zijn openbaar en u kunt ze volgen via de webcast op deze website. De uitzendingen zijn ook achteraf te bekijken.

De impressies van de Statenvergaderingen vindt u bij het nieuws.

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten en bereidt de vergaderingen voor.

Agendacommissie

In de Agendacommissie zitten de commissievoorzitters met de Commissaris van de Koning als voorzitter.
De commissievoorzitters bespreken in dit overleg agendatechnische zaken voor de agenda van Provinciale Staten en de Statencommissies.

Fractievoorzittersoverleg

In dit gremium zitten de fractievoorzitters met de Commissaris van de Koning als voorzitter.
De fractievoorzitters bespreken in dit overleg politieke onderwerpen die spelen in Provinciale Staten.

Uitgelicht

Zoeken