Statencommissies

Administrator

Wat doet een Statencommissie?

Voordat Provinciale Staten een besluit nemen, bespreken de Statenleden zo’n besluit eerst in een kleiner gezelschap dat zich concentreert op een beperkt aantal onderwerpen: een Statencommissie. Eenmaal per maand komen de Statencommissies bijeen op het Provinciehuis om besluiten van Provinciale Staten voor te bereiden.

Agenda’s en vergaderstukken van de commissies vindt u in de kalender.

 

Welke Statencommissies zijn er?

In de periode 2014-2019 waren er vier Statencommissies: Bestuur en Middelen, Duurzame Ontwikkeling, Ruimte en Leefomgeving en Verkeer en Milieu. De commissies voor de Statenperiode 2014-2019 moeten nog worden vastgeteld. 

 

Een vergadering bijwonen?

Dat kan. De commissievergaderingen zijn openbaar. Bovendien kunnen inwoners, (maatschappelijke) organisaties, overheden en anderen gebruik maken van het inspreekrecht. Voorwaarde is wel dat de inspreker zich minimaal 48 uur voor de vergadering aanmeldt bij de commissiegriffier van de Statencommissie.

Uitgelicht

Zoeken