Statencommissies

Administrator

Wat doet een Statencommissie?

Voordat Provinciale Staten een besluit nemen, bespreken de Statenleden zo’n besluit eerst in een kleiner gezelschap dat zich concentreert op een beperkt aantal onderwerpen: een Statencommissie. Eenmaal per maand komen de Statencommissies bijeen op het Provinciehuis om besluiten van Provinciale Staten voor te bereiden.

Agenda’s en vergaderstukken van de commissies vindt u in de kalender.

 

Welke Statencommissies zijn er?

In de periode 2019-2023 zijn er vier Statencommissies die maandelijks bijeenkomen De commissies zijn als volgt ingedeeld

 • Bereikbaarheid en Energie (BE):
 • Commissievoorzitter: dhr. R. van Hemert
 • Commissiegriffier: Christiaan de Vries cj.de.vries@pzh.nl
 • Klimaat, Natuur en Milieu, (KNM)
 • Commissievoorzitter: dhr. G.A. van de Breevaart
 • Commissiegriffier: Sabine Kijzerssc.kijzers@pzh.nl
 • Ruimte, Wonen en Economie (RWE)
 • Commissievoorzitter: dhr. S. Ozkaya
 • Commissiegriffier: Ingrid van Mulligen i.van.mulligen@pzh.nl
 • Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)
 • Commissievoorzitter: mw. L.J.M.W. Neijenhuis
 • Commissiegriffier: Liesbeth Buzugbe  eapm.buzugbe@pzh.nl

Daarnaast is er een integrale commissie. In deze commissie komen commissieoverstijgende onderwerpen aan de orde. 

De commissie Onderzoek van de Rekening komt eens per kwartaal bij een.

 • commissievoorzitter: dhr. E.G.T. Braam
 • Commissiegriffier Ellen Pieters e.pieters@pzh.nl

Een vergadering bijwonen?

Dat kan. De commissievergaderingen zijn openbaar. Bovendien kunnen inwoners, (maatschappelijke) organisaties, overheden en anderen gebruik maken van het inspreekrecht. Voorwaarde is wel dat de inspreker zich minimaal 48 uur voor de vergadering aanmeldt bij de commissiegriffier van de Statencommissie.

Uitgelicht

Zoeken