Statencommissies

Administrator

Wat doet een Statencommissie?

Voordat Provinciale Staten een besluit nemen, bespreken de Statenleden zo’n besluit eerst in een kleiner gezelschap dat zich concentreert op een beperkt aantal onderwerpen: een Statencommissie. Eenmaal per maand komen de Statencommissies bijeen op het Provinciehuis om besluiten van Provinciale Staten voor te bereiden.

Agenda’s en vergaderstukken van de commissies vindt u in de kalender.

Welke Statencommissies zijn er?

Er zijn vier Statencommissies: Bestuur en Middelen, Duurzame Ontwikkeling, Ruimte en Leefomgeving en Verkeer en Milieu.
 

Commissie Bestuur en Middelen

In de commissie Bestuur en Middelen komen onder meer aan de orde:

 • maatschappelijke participatie
 • financiën
 • kwaliteit lokaal bestuur.
 • cultuur

Commissievoorzitter:
Plaatsvervangend voorzitter:
Commissiegriffier: Ellen Pieters, e-mail: e.pieters@pzh.nl, telefoon: 070 441 75 07.

 

Commissie Duurzame Ontwikkeling

De commissie Duurzame Ontwikkeling behandelt onder meer:

 • natuur en landschap
 • provinciale ecologische hoofdstructuur
 • energie

Commissievoorzitter:
Plaatsvervangend voorzitter:
Commissiegriffier: Randy de Jongh, e-mail: rr.de.jongh@pzh.nl, telefoon 070 441 65 85.

Commissie Ruimte en Leefomgeving

In de commissie Ruimte en Leefomgeving komen onder meer aan bod:

 • ruimtelijke ordening
 • woningbouw
 • economie

Commissievoorzitter:
Plaatsvervangend voorzitter:
Commissiegriffier: Ingrid van Mulligen, e-mail: i.van.mulligen@pzh.nl, telefoon: 070 441 81 61.

Commissie Verkeer en Milieu

In de commissie Verkeer en Milieu komen onder meer aan bod:

 • verkeer- en vervoersbeleid
 • luchtvaart
 • milieubeleid
 • water
 • klimaat.

Commissievoorzitter:
Plaatsvervangend voorzitter:
Commissiegriffier: Christiaan de Vries, e-mail: cj.de.vries@pzh.nl, telefoon: 070 441 64 94.

Een vergadering bijwonen?

Dat kan. De commissievergaderingen zijn openbaar. Bovendien kunnen inwoners, (maatschappelijke) organisaties, overheden en anderen gebruik maken van het inspreekrecht. Voorwaarde is wel dat de inspreker zich minimaal 48 uur voor de vergadering aanmeldt bij de commissiegriffier van de Statencommissie.

Uitgelicht

Zoeken