Statenfracties

Administrator

Wat is een Statenfractie?

Statenleden die tot eenzelfde partij behoren, vormen een fractie. Ook kan het zijn dat meerdere partijen samen 1 fractie vormen. De Provinciale Staten van Zuid-Holland bestaan uit 13 fracties. Door op de naam van de fractie te klikken ziet u de site van de politieke partij in Zuid-Holland.

Welke fracties maken deel uit van Provinciale Staten?

Provinciale Staten bestaan uit deze 13 fracties:

       
       

Zetelverdeling

Provinciale Staten bestaan uit 55 Statenleden. Op 18 maart 2015 heeft 46 procent van de Zuid-Hollandse kiezers gestemd voor het provincieparlement. In onderstaand overzicht ziet u wat de huidige zetelverdeling  is in vergelijking met met die in de periode 2011-2015.

                                  PS'15        PS'11     verschil

ZETELS                    55           55        0

VVD                          10           12       -2

PVV                            8             8         0

CDA                            7             6         1

D66                             7             5         2

PVDA                          5           10        -5

SP                               5             5         0

GL                               3             3         0

CU                               3             2         1

SGP                            3             2          1

50PLUS                      2             1          1

PVDD                         2              1          1

 

Op maandag 23 maart  2015 heeft het centraal stembureau de definitieve uitslag bekend gemaakt. Uit de definitieve uitslag blijkt dat van de nieuwe partijen die meededen aan de verkiezingen er geen in Provinciale Staten komen. De 11 partijen die in 2011 in Provinciale Staten begonnen starten nu weer. De definitieve uitslag kunt u bekijken in het proces verbaal.

 

Uitgelicht

Zoeken