Statenfracties

Administrator

Wat is een Statenfractie?

Statenleden die tot eenzelfde partij behoren, vormen een fractie. Ook kan het zijn dat meerdere partijen samen 1 fractie vormen. De Provinciale Staten van Zuid-Holland bestaan uit 13 fracties. Door op de naam van de fractie te klikken ziet u de site van de politieke partij in Zuid-Holland.

Welke fracties maken deel uit van Provinciale Staten?

Provinciale Staten bestaan uit deze 13 fracties:

Zetelverdeling

Provinciale Staten bestaan uit 55 Statenleden. Op 20 maart  2019 heeft 57 procent van de Zuid-Hollandse kiezers gestemd voor het provincieparlement.  In onderstaand overzicht ziet u wat de huidige zetelverdeling  is in vergelijking met met die in de periode 2015-2019.

 

 

 

 

 

 

 

                                  PS'19      PS'15    verschil

ZETELS                    55           55          0

FvD                            11            0          +11

VVD                          10           10         0

D66                             5             7         -2

GL                               5             3        +2

PVV                            4             8         -4

CDA                            4             6         -2

PVDA                         4              5        -1

SP                               2             5         -3

CU                               3             3         3

SGP                            2             3          -1

50PLUS                      2             2          0

PVDD                         2             2          0

DENK                         1            0           +1

 

Op maandag 25 maart  2019 heeft het centraal stembureau de definitieve uitslag bekend gemaakt. De definitieve uitslag kunt u bekijken in het 

        Procesverbaal van de verkiezingsuitslag van Provinciale Staten van Zuid-Holland

pdf, 2MB

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken