SIS

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • Logo Provinciale Staten vergadering
  21 juli 2021

  Op woensdag 14 juli 2021 is Berend Sepers benoemd als nieuwe griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij volgt hiermee vertrekkend griffier Eric Meurs op. De benoeming vond plaats na een voordracht door de fractievoorzitters uit Provinciale Staten van Zuid-Holland.

 • Logo Provinciale Staten vergadering
  16 juli 2021

  Provinciale Staten vergaderden op 14 juli over de Voorjaarsnota 2021 en de Kadernota 2022-2025 en Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022. De vergadering is terug te zien op https://pzh.notubiz.nl/

 • 16 juli 2021

  Provinciale Staten vergaderen op 14 juli over de Voorjaarsnota 2021 en de Kadernota 2022-2025 en Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022.
  De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur
  In verband met de coronamaatregelen vindt deze Statenvergadering niet op het provinciehuis plaats maar in The Hague Conference Centre New ...

 • Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu
  05 juli 2021

  De commissie KNM vergadert woensdag 7 jui om 12.00 uur over Voortgang bodemsanering EMK terrein in Krimpen aan den IJssel, soortenbeleid, Initiatiefvoorstel PvdD Kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst, Stikstofdossier en voedselverspilling met behulp van Microsoft Teams. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal v...

Zoeken