SIS

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • 17 mei 2021

  Provinciale Staten bespreken op 19 mei de door de Statenwerkgroep voorgestelde wijziging van het Reglement van Orde. Het Reglement van Orde bevat (spel)regels en procedures voor de staten- en commissievergaderingen en bepalingen voor de vergadering van het Fractievoorzittersoverleg en de Agendacommissie. Vanwege de coronamaatregelen komen de Statenleden niet fysiek bij elk...

 • Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie
  17 mei 2021

  Op 26 mei spreekt de commissie Bereikbaarheid en Energie over de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Normaliter hebben inwoners en organisaties de mogelijkheid om in te spreken over onderwerpen die in de desbetreffende commissievergadering staan geagendeerd. Vanwege het grote aantal insprekers voor de RES’en vindt het inspreekmoment voor dit onderwerp p...

 • Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie
  12 mei 2021

  De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op woensdag 12 mei vanaf 14.00 uur over verkeersveiligheid en het transitieplan openbaar vervoer.
  Geïnteresseerden kunnen de vergaderingen volgen via de webcast op https://pzh.notubiz.nl/ .

 • Griffier Eric Meurs vertrekt naar Zwolle
  22 april 2021

  Statengriffier Eric Meurs wordt de nieuwe griffier van de gemeenteraad van de stad Zwolle. Maandag 19 april jl. is hij door de Zwolse raad in deze functie benoemd. Hij vangt zijn werkzaamheden in Zwolle aan per medio augustus a.s. Tot die tijd blijft hij in functie als griffier van Provinciale Staten.

Zoeken