SIS

Weekagenda

  maandag 19/03 dinsdag 20/03 woensdag 21/03 donderdag 22/03 vrijdag 23/03 zaterdag 24/03 zondag 25/03
Ochtend     00:00 - : Gemeenteraadsverkiezingen        
Middag              
Avond              
Legenda

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • logo pzh
  Interbestuurlijk programma en ambities omgevingsbeleid op agenda Provinciale Staten 21 maart 2018

  Op woensdag 28 maart bespreken Provinciale Staten de afspraken met ander overheden over de aanpak van grote maatschappelijke opgaven (het Interbestuurlijk Programma) en de ambities in het omgevingsbeleid. Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 10.00 uur. U kunt de vergadering zowel rechtstreeks als achteraf bekijken via de webcast.

 • bieslandse%2520bos_0009_JPG
  Omgevingsbeleid 15 maart 2018

  Provincie Zuid-Holland ontwikkelt een nieuw omgevingsbeleid. In dat kader besprak de commissie Duurzame Ontwikkeling de door Gedeputeerde Staten voorgestelde ambities en opgaven die raakvlakken hebben met de thema’s Groen en Energie en de wijze waarop Zuid-Holland aan deze opgaven wil bijdragen.

 • woonvisie
  Woonvisies en ambities omgevingsbeleid op de agenda van de Ruimte en Leefomgeving 08 maart 2018

  Commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde over. de ambitienotitie omgevingsbeleid en de geactualiseerde regionale woonvisies Drechtsteden en Goeree-Overflakkee. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

 • busbaanklein
  R-net en Ambitie omgevingsbeleid in de commissie Verkeer en Milieu 08 maart 2018

  Commissie Verkeer en Milieu vergaderde woensdag over de Voortgang programma Hoogwaardig Openbaar Vervoer/ R-net en de ambitie omgevingsbeleid. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Zoeken