SIS

Twitter

Meer van Twitter

Nieuwsberichten

 • KNM_Header Commissies SIS (298x178px)
  06 juli 2020

  Op woensdag 8 juli vergadert de Commissie Klimaat, Natuur en Milieu digitaal over Porthos als onderdeel van de Transitie Haven en Industrie. De vergadering is te volgen op: https://pzh.notubiz.nl/
  Het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.
  De contactgegevens van de commissie...

 • PS_Header Commissies SIS (298x178px)
  06 juli 2020

  Na een aantal maanden digitaal te hebben vergaderd, kwamen Provinciale Staten op woensdag 1 juli jl. weer fysiek bijeen. De vergadering vond plaats op een heel bijzondere locatie: de Ridderzaal op het Binnenhof. Op het provinciehuis kunnen de Staten met inachtneming van de coronamaatregelen niet voltallig bijeen zijn. In de Ridderzaal kan dat wel. Met een beroep op histori...

 • PS_Header Commissies SIS (298x178px)
  01 juli 2020

  Provinciale Staten vergaderen op 1 juli over onder meer de Voorjaarsnota, Kadernota en het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021.
  In verband met de coronamaatregelen vindt deze Statenvergadering niet op het provinciehuis plaats maar in de Ridderzaal (de tijdelijke vergaderzaal van de Eerste Kamer) Binnenhof 11 in Den Haag.
  De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaa...

 • BE_Headers Commissies SIS (298x178px)
  23 juni 2020

  Op 24 juni staat de bespreking van de Duinpolderweg op de agenda van de commissie Bereikbaarheid en Energie. Het onderwerp stond eerder geagendeerd voor de commissievergadering van 10 juni, maar is vanwege het uitlopen van de vergadering verschoven naar 24 juni.

  De commissievergadering start om 10.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de...

Zoeken