BenM: Lunchbijeenkomst regionale media

Lunchbijeenkomst van 12.00 tot 13.30 uur.
Naar aanleiding van motie 781 een gesprek met de behandelend ambtenaren van GS, de onderzoekers, eventueel aangevuld met regionale media, over de voortgang van het onderzoek naar de kwaliteit van de regionale journalistiek in Zuid-Holland en welke wensen PS hebben bij het al dan niet instellen van een regionaal mediafonds.
Gedeputeerde Vermeulen levert een korte gespreksnotitie aan voor de commissie met achtergrondinformatie.

Locatie:
ntb
Vergaderdatum:
10-10-2018
Starttijd:
12:00
Programma:
 
Contactpersoon:
Ellen Pieters

Uitgelicht

Zoeken