DO: Sessie met KNNV-Gouda over Stormpoldervloedbos

Doel: met het oog op de bespreking van het Stormpoldervloedbos in de vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 24 januari 2018:
• Horen inhoudelijke reactie KNNV-Gouda op het monitoringsrapport van HHSK, ZHL en NVWK.
• bespreken hoe voorkomen kan worden dat een samenwerking van partners ontspoort en er
geëscaleerd wordt naar het juridisch en politieke niveau.


Programma:
10:45 – 11:00 uur: Inloop

11:00 – 11:15 uur: Presentatie van KNNV-Gouda.

11:15 – 11:45 uur: Mogelijkheid tot het stellen van vragen door Statenleden.

11:45 uur: afronding sessie/ aanvang informele lunch.

13:00 uur: Aanvang vergadering Statencommissie Duurzame Ontwikkeling.


De sessie is inclusief een lunch

Locatie:
Koffiekamer, provinciehuis Zuid-Holland
Vergaderdatum:
06-12-2017
Starttijd:
11:00
Programma:
zie bovenstaande beschrijving
Contactpersoon:
Randy de Jongh 070 441 6585, rr.de.jongh@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken