Geen Provinciale Staten op 19 april

Liesbeth Buzugbe

PS vergadering van 19 april 2017 komt te vervallen. De volgende vergadering van Provinciale Staten staat gepland op woensdag 31 mei 2017.

De geplande PS vergadering van 19 april 2017 komt te vervallen in verband met het ontbreken van onderwerpen voor besluitvorming. Ook de bespreekpunten in de commissievergaderingen van 5 en 12 april gaven geen aanleiding om onderwerpen te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten. De volgende vergadering van Provinciale Staten staat gepland op woensdag 31 mei 2017.

Uitgelicht

Zoeken