Besluitvorming beïnvloeden

Administrator

Wilt u betrokken zijn of invloed uitoefenen op de Provinciale politiek? Dat kan! U kunt dit doen op verschillende manieren:

  • Zet een onderwerp op de agenda
  • Contact met een Statenlid of Provinciale Staten
  • Bij u op werkbezoek
  • Een vergadering bijwonen, zelf aan het woord of online volgen 
  • Stemmen
     

Zet een onderwerp op de agenda

Met behulp van een burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten. Bent u van plan een burgerinitiatief in te dienen? Neem dan contact op met de Statengriffie per e-mail of telefoon: 070 - 441 81 49. De griffie helpt u dan verder met de bijbehorende spelregels. Bijvoorbeeld met de vraag waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Daarmee voorkomt u zoveel mogelijk dat een eventueel initiatief niet aan de ontvankelijkheidsvereisten voldoet. 

Lees meer over het agenderen van uw agendapunt in de Verordening recht van initiatief Zuid-Holland en het Modelformulier burgerinitiatief
 

Contact met een Statenlid of Provinciale Staten 

Statenleden willen graag uw mening horen over onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt. U kunt uw brief of e-mail rechtstreeks richten aan een Statenlid. De statenleden hebben allemaal een persoonlijk profiel. Bij elk Statenlid staat nadere informatie vermeld, inclusief een e-mailadres. 

U kunt uw bericht ook richten aan Provinciale Staten. Bijvoorbeeld als u wilt dat de Statenleden uw mening kunnen betrekken bij hun besluit. U kunt uw brief of e-mail dan sturen aan de griffie van Provinciale Staten. De griffie zorgt ervoor dat uw bericht op de juiste plek terecht komt. Dat kan via statengriffie@pzh.nl of per post:

Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag 
 

Bij u op werkbezoek 

Statenleden gaan regelmatig op werkbezoek in Zuid-Holland. Ze vinden het belangrijk ook op deze manier te kunnen zien en horen wat er leeft. Wilt u Statenleden ter plekke laten zien wat er bij u speelt? Nodig hen dan uit voor een werkbezoek. 
 

Een vergadering bijwonen, zelf aan het woord of online volgen

Provinciale Staten vergaderen iedere maand op woensdag 10:00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis aan de Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag. Voordat zij een besluit nemen, houden zij een voorbespreking in de Statencommissies. Zowel de vergaderingen van Provinciale Staten als de commissievergaderingen zijn openbaar; iedereen is welkom. Vanaf de publieke tribune kunt u deze vergaderingen bijwonen. Zo kunt u de sfeer van het debat proeven en weet u direct wat er besloten wordt. 

Zelf aan het woord
Tijdens de vergaderingen kunt u zelf het woord nemen (inspreken) over een onderwerp op de agenda. 

Vergadering live online volgen
Wilt u een vergadering volgen, maar kunt u er zelf niet bij zijn? Dan kunt u de vergadering live online volgen via de webcast op de website van Provinciale Staten. De uitzendingen zijn ook achteraf te bekijken. 
 

Stemmen

Elke 4 jaar gaan de stemgerechtigde inwoners van Zuid-Holland naar de stembus om de 55 leden van Provinciale Staten te kiezen. De vorige Provinciale Statenverkiezingen zijn gehouden op 20 maart 2019. Op verkiezingen 2019-2023 vindt u hierover meer informatie. De volgende Provinciale Statenverkiezingen zijn in 2023. 

Uitgelicht

Zoeken