Besluitvorming beïnvloeden

Administrator

Wilt u betrokken zijn of invloed uitoefenen op de provinciale politiek? Dat kan! U kunt dit doen op verschillende manieren:

  • Zet een onderwerp op de agenda
  • Contact met een Statenlid of Provinciale Staten
  • Bij u op werkbezoek
  • Een vergadering bijwonen, zelf aan het woord of online volgen 
  • Stemmen
     

Zet een onderwerp op de agenda

Met behulp van een burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten. Bent u van plan een burgerinitiatief in te dienen? Neem dan contact op met de Statengriffie per e-mail of telefoon: 070 - 441 81 49. De griffie helpt u dan verder met de bijbehorende spelregels. Bijvoorbeeld met de vraag waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Daarmee voorkomt u zoveel mogelijk dat een eventueel initiatief niet aan de ontvankelijkheidsvereisten voldoet. 

Lees meer over het agenderen van uw agendapunt in de Verordening recht van initiatief Zuid-Holland en het Modelformulier burgerinitiatief
 

Contact met een Statenlid of Provinciale Staten 

Statenleden willen graag uw mening horen over onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt. U kunt uw brief of e-mail rechtstreeks richten aan een Statenlid. De Statenleden hebben allemaal een persoonlijk profiel. Bij elk Statenlid staat nadere informatie vermeld, inclusief een e-mailadres. 

U kunt uw bericht ook richten aan Provinciale Staten. Bijvoorbeeld als u wilt dat de Statenleden uw mening kunnen betrekken bij hun besluit. U kunt uw brief of e-mail dan sturen aan de griffie van Provinciale Staten. De griffie zorgt ervoor dat uw bericht op de juiste plek terecht komt. Dat kan via statengriffie@pzh.nl of per post:

Provinciale Staten van provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag 
 

Bij u op werkbezoek 

Statenleden gaan regelmatig op werkbezoek in Zuid-Holland. Ze vinden het belangrijk ook op deze manier te kunnen zien en horen wat er leeft. Wilt u Statenleden ter plekke laten zien wat er bij u speelt? Nodig hen dan uit voor een werkbezoek. 
 

Een vergadering bijwonen, zelf aan het woord of online volgen

Provinciale Staten vergaderen iedere maand op woensdag 10:00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis aan de Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag. Voordat zij een besluit nemen, houden zij een voorbespreking in de Statencommissies. Zowel de vergaderingen van Provinciale Staten als de commissievergaderingen zijn openbaar; iedereen is welkom. Vanaf de publieke tribune kunt u deze vergaderingen bijwonen. Zo kunt u de sfeer van het debat proeven en weet u direct wat er besloten wordt. Op de kalender vindt u alles over de vergaderingen en de vergaderstukken.

Zelf aan het woord
Tijdens de vergaderingen kunt u zelf het woord nemen (inspreken) over een onderwerp die als bespreekstuk op de agenda staat vermeld. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 12.00 uur in de middag voor de vergadering schriftelijk te zijn ingediend. Voor de vergaderingen van de Statencommissies kunt u uw verzoek schriftelijk of telefonisch indienen bij de commissiegriffier. Voor vergaderingen van Provinciale Staten moet het verzoek worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag 
statengriffie@pzh.nl 

Vergadering live online volgen
Wilt u een vergadering volgen, maar kunt u er zelf niet bij zijn? Dan kunt u de vergadering live online volgen via de webcast op de website van Provinciale Staten. De uitzendingen zijn ook achteraf te bekijken. 
 

Stemmen

Elke 4 jaar gaan de stemgerechtigde inwoners van Zuid-Holland naar de stembus om de 55 leden van Provinciale Staten te kiezen. De vorige Provinciale Statenverkiezingen zijn gehouden op 20 maart 2019. Op verkiezingen 2019-2023 vindt u hierover meer informatie. De volgende Provinciale Statenverkiezingen zijn in 2023. 

Uitgelicht

Zoeken