Besluitvorming beïnvloeden

Administrator

Het initiatief ligt bij u

Zelf een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten? Als u ouder bent dan 15 jaar, kunt u met behulp van een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten.

Bent u van plan een burgerinitiatief in te dienen? Neem dan contact op met de Statengriffie per e-mail of telefoon: 070 441 81 49. Wij helpen u dan verder met de bijbehorende spelregels. Bijvoorbeeld met de voorwaarden die aan de ondersteuning worden gesteld en de vraag waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Daarmee voorkomt u zoveel mogelijk dat een eventueel initiatief niet aan de ontvankelijkheidsvereisten voldoet.

Lees meer over het agenderen van uw agendapunt in de Verordening recht van initiatief Zuid-Holland en het Modelformulier burgerinitiatief.

Zelf aan het woord tijdens een vergadering?

Provinciale Staten vergaderen één keer in de maand. Voordat zij een besluit nemen, houden zij een voorbespreking in een statencommissie. U kunt tijdens deze vergaderingen zelf het woord nemen over een onderwerp op de agenda.

Rechtstreeks contact met een Statenlid?

Statenleden willen graag uw mening horen over onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt. Als u niet zelf het woord wilt voeren in een vergadering, maar wel te kennen wilt geven hoe u over bepaalde zaken denkt, kunt u contact opnemen met Provinciale Staten, een fractie van een politieke partij of een individueel Statenlid.

Bij u op werkbezoek

Statenleden gaan regelmatig op werkbezoek in Zuid-Holland. Ze vinden het belangrijk ook op deze manier te kunnen zien en horen wat er leeft. Wilt u statenleden ter plekke laten zien wat er bij u speelt? Nodig hen dan uit voor een werkbezoek.

Schrijven of mailen met een Statenlid

Wilt u schrijven of mailen met een Statenlid? Dat kan. U kunt uw bericht aan een individueel Statenlid, fractie of aan Provinciale Staten (PS) als groep sturen.

Brieven en e-mails aan PS komen binnen bij de griffie. De griffiemedewerkers zorgen dat de brief of e-mail op de juiste plek terechtkomt. Wanneer uw brief of e-mail bij de griffie binnenkomt, ontvangt u hiervan altijd een ontvangstbevestiging. Ook wordt uw brief op het Stateninformatie systeem gepubliceerd. Indien er privacy-gevoelige gegevens in staan, neemt de griffie contact met u op om af te stemmen of publicatie op het SIS wenselijk is of dat ter inzage leggen voor de Statenleden een betere optie is.

Het is aan de Statenfracties zelf om te bepalen wat ze met uw brief of e-mail doen. Het kan zijn dat ze deze voor kennisgeving aannemen. Ook kan het gebeuren dat uw brief door Statenfracties wordt betrokken in het politieke debat. In dat geval ontvangt u een bericht wanneer het onderwerp wordt besproken. U kunt zich dan desgewenst aanmelden als inspreker om een nadere toelichting te geven.

Mocht u vragen hebben over een brief of e-mail die u wilt schrijven of heeft geschreven, kunt u contact opnemen met de griffie.

Statenvergadering op internet- tv

Wilt u een vergadering van Provinciale Staten volgen, maar kunt u er zelf niet bij zijn? Dan is internet-tv een prima oplossing. Elke maand is de Statenvergadering live te volgen via de webcast.

Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Zowel de maandelijkse vergadering van Provinciale Staten als de commissievergaderingen zijn openbaar.Vanaf de publieke tribune in het Provinciehuis in Den Haag kunt u deze vergaderingen bijwonen. Zo kunt u de sfeer van het debat proeven en weet u direct wat er besloten wordt

Uitgelicht

Zoeken