Interprovinciaal Overleg

Myra van den Bremer

Het Interprovinciaal Overleg is een vereniging van de provincies van Nederland met als doel belangenbehartiging en samenwerking. 

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in 'Den Haag' en 'Brussel'. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereidingen van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met een informatievoorziening aan de provinciale partners en stakeholders.

Het Interprovinciaal Overleg biedt tevens een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. 
 

Wat is de rol van Provinciale Staten?

Elke provincie die lid is van het Interprovinciaal Overleg heeft 1 gedeputeerde als afgevaardigde in het dagelijks bestuur en 2 leden uit Provinciale Staten als afgevaardigde in de Algemene Vergadering van het Interprovinciaal Overleg.

Afgevaardigde dagelijks bestuur:

  • J. Baljeu (VVD)

Afgevaardigde Algemene Vergadering:

  • M.A.C.M. van Sandick - Sopers (CDA) 
  • A.J.A. Beukering (Groep JA21)
     

Contact

Het bezoek- en postadres van het Interprovinciaal Overleg is:

Herengracht 23
2511 EG Den Haag

Ook is het Interprovinciaal Overleg bereikbaar via:

Telefoon: 070 - 888 12 12 
E-mail: communicatie@ipo.nl
Website Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zoeken