Randstedelijke Rekenkamer

Administrator

De Randstedelijke Rekenkamer is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en onderzoekt het functioneren van deze provincies. Ook toetst de Rekenkamer of de provincies de verplichtingen nakomen die zij zijn aangegaan. 

Wat is de rol van Provinciale Staten?

De Randstedelijke Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De Rekenkamer wordt hierbij geadviseerd door de Programmaraad. De Programmaraad bestaat uit 12 Statenleden afkomstig uit de 4 provincies. Namens de provincie Zuid-Holland nemen de volgende Statenleden deel aan de Programmaraad: 

Leden:

  • E.W. Kegel (Groep GO)
  • S.G. van der Lubbe (VVD)
  • A. Stepanyan (GroenLinks)

Plaatsvervangende leden:

  • W.A. Minderhout (PvdA)
  • R.A.M. Weber (FvD)
  • A.R. Witte (ChristenUnie & SGP) 
     

Rapporten

De rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer worden behandeld in de Statencommissies. De meest recente documenten en rapporten kunt u vinden via het zoeksysteem van het stateninformatiesysteem of bekijk op de website van de Randstedelijke Rekenkamer de rapporten. 

Contact

Voor vragen, opmerkingen of onderzoekssuggesties kunt u contact opnemen met de Randstedelijke Rekenkamer.

Het adres is: 
Randstedelijke Rekenkamer
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
Telefoon: 020 - 5818585
E-mail: info@randstedelijke-rekenkamer.nl
Website Randstedelijke Rekenkamer 

Uitgelicht

Zoeken