Rekenkamer

Administrator

Randstedelijke Rekenkamer

Wat doet de Randstedelijke Rekenkamer?

De Randstedelijke Rekenkamer is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en onderzoekt het functioneren van deze provincies. Ook toetst de Rekenkamer of de provincies de verplichtingen nakomen, die zij zijn aangegaan.

Wat is de rol van Provinciale Staten?

De Randstedelijke Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij wil onderzoeken.De Rekenkamer wordt hierbij geadviseerd door de Programmaraad. De Programmaraad bestaat uit 12 statenleden afkomstig uit de 4 provincies. Namens de provincie Zuid-Holland zitten daarin:

Leden:

  •  
  •  
  •  

Plaatsvervangende leden:

  •  
  •  
  •  

Waar zijn de rapporten te vinden?

De rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer worden behandeld in de Statencommissies. De meest recente documenten en rapporten kunt u vinden via het zoeksysteem van het stateninformatiesysteem. Of bekijk op de website van de Randstedelijke Rekenkamer de rapporten.

Contact

De Randstedelijke Rekenkamer is te bereiken via de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl.

Het adres is:
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
Telefoon: 020 581 85 85
Fax: 020 581 85 86
E-mail: info@randstedelijke-rekenkamer.nl

Uitgelicht

Zoeken