Statengriffie

Administrator

Wat doet de Statengriffie?

De medewerkers van de Statengriffie ondersteunen Provinciale Staten. De Statengriffie bereidt bijvoorbeeld alle commissie- en Statenvergaderingen voor. Ook geven zij advies op verschillende terreinen en organiseren zij werkbezoeken, hoorzittingen en andere activiteiten.

Wie zijn de medewerkers van de Statengriffie?

De Statengriffie telt 10 medewerkers. De leiding is in handen van de Statengriffier. De taakverdeling van de Statengriffie is verder als volgt:

  •     Eric Meurs (Statengriffier)
  •     Frits Kas (plv. Statengriffier)
  •     Fleur de Groot- Visser (Communicatieadviseur)
  •     Liesbeth Buzugbe (Communicatieadviseur)
  •     Ingrid van Mulligen (Commissiegriffier Ruimte en Leefomgeving)
  •     Randy de Jongh (Commissiegriffier Duurzame ontwikkeling)
  •     Ellen Pieters (Commissiegriffier Bestuur en Middelen)
  •     Christiaan de Vries (Commissiegriffier Verkeer en Milieu)
  •     Astrid Röben (Griffiemedewerker)
  •     Peter Muller (Griffiemedewerker)

Contactinformatie

Voor het leggen van contact met Statenleden en het inwinnen van informatie over de vergaderingen, kunt u contact opnemen met de Statengriffie. Post voor Provinciale Staten kunt u sturen aan de Statengriffie:

    Adres: Provincie Zuid-Holland, Statengriffie, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
    Telefoon: 070 441 81 49
    e-mail: statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken