Statengriffie

Administrator

Wat doet de Statengriffie?

De medewerkers van de Statengriffie ondersteunen Provinciale Staten. De Statengriffie bereidt bijvoorbeeld alle commissie- en Statenvergaderingen voor. Ook geven zij advies op verschillende terreinen en organiseren zij werkbezoeken, hoorzittingen en andere activiteiten.

Wie zijn de medewerkers van de Statengriffie?

De Statengriffie telt 11 medewerkers. De leiding is in handen van de Statengriffier. De taakverdeling van de Statengriffie is verder als volgt:

 •     Berend Sepers (Statengriffier)
 •     Frits Kas (plv. Statengriffier)
 •     Fleur de Groot- Visser (Statenadviseur/ communicatie & participatie)
 •     Liesbeth Buzugbe (Statenadviseur/ communicatie en commissiegriffier Bestuur Maatschappij en Middelen)
 •     Ingrid van Mulligen (Commissiegriffier Ruimte Wonen en Economie)
 •     Marit Frissen - van Veenendaal (Commissiegriffier Integrale Commissie en juridisch medewerker)
 •     Lennart Kapoen (Commissiegriffier Klimaat, Natuur en Milieu) 
 •     Ruby Horst (plv. Commissiegriffier Bereikbaarheid en Energie )
 •     Ellen Pieters (Commissiegriffier Commissie Onderzoek van de Rekening)
 •     Astrid Röben (Griffiemedewerker)
 •     Peter Muller (Griffiemedewerker)

Contactinformatie

Voor het leggen van contact met Statenleden en het inwinnen van informatie over de vergaderingen, kunt u contact opnemen met de Statengriffie. Post voor Provinciale Staten kunt u sturen aan de Statengriffie:

    Adres: Provincie Zuid-Holland, Statengriffie, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
    Telefoon: 070 441 81 49
    e-mail: statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken