Statencommissie spreekt met stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen van Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft op 1 november een gesprek met de stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio over de bestuurlijke ontwikkelingen in de regio. Aanwezig zijn Elco Brinkman die tot 1 oktober voorzitter van de stuurgroep was en alle stuurgroepleden.

Uit de Toekomstvisie Leidse Regio blijkt dat er goede kansen liggen voor het gebied, maar dat er risico’s bestaan dat deze kansen door onvoldoende gezamenlijk handelsvermogen worden gemist. De bijeenkomst is openbaar, u bent van harte welkom het gesprek bij te wonen. Het gesprek vindt plaats op het Provinciehuis in Den Haag, aanvang 12.30 uur.

Naast Elco Brinkman zijn de volgende stuurgroepleden aanwezig:
Robert Strijk - wethouder Leiden
Kees Wassenaar - wethouder Leiderdorp
Emile Jaensch - burgemeester Oegstgeest
Pauline Bouvy-Koene - burgemeester Voorschoten
Liesbeth Bloemen - burgemeester Zoeterwoude
Harro Leegstra - gemeentesecretaris Oegstgeest
Esther Peters - extern projectleider

Uitgelicht

Zoeken