Verzoek van Unmanned Valley voor bijdrage aan OV verbinding en Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur in commissie Bereikbaarheid en Energie

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bereikbaarheid en Energie bespreekt op 10 februari de brief van Unmanned Valley over bijdrage aan de OV verbinding en het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039. De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via pzh.notubiz.nl.

Brief van Unmanned Valley over bijdrage aan de OV verbinding
Unmanned Valley is een fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen dat gevestigd is op het voormalig marinevliegkamp Valkenburg. Eind 2020 heeft Unmanned Valley Gedeputeerde verzocht om een financiële bijdrage te leveren aan het continueren van een openbaar vervoer pendeldienst tussen de R-nethalte Duinvallei in Katwijk en Unmanned Valley op het voormalige vliegkamp Valkenburg tot einde concessieperiode van de OV concessie Zuid-Holland Noord (ZHN). Hiernaast pleit Unmanned Valley ervoor om deze pendeldienst of een andere OV verbinding op te nemen in het bestek voor de aanbesteding van de nieuwe concessie Zuid-Holland Noord. De commissie bespreekt het verzoek en de reactie van de gedeputeerde hierop.

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039
In het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039 (PZI) zijn de doelen en inzet zoals vermeld in de begroting verder uitgewerkt. Het bevat alle infrastructuurprojecten en activiteiten waarvoor de Provincie Zuid-Holland budget beschikbaar heeft gesteld en geeft meer inzicht in de langere termijn uitgaven voor infrastructuur.

Bij de bespreking van de Begroting 2021 is het PZI besproken als onderdeel van de begroting. Op verzoek van de fractie van ChristenUnie en SGP is het PZI als afzonderlijk onderwerp geagendeerd voor bespreking op 10 februari zodat de commissie aandachtspunten kan meegegeven aan het college, vooruitlopend op het kaderbesluit. Bij het kaderbesluit (voorjaar 2021) kunnen aanpassingen worden gemaakt in het PZI.

 

De volledige agenda kunt u vinden op https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bereikbaarheid_en_Energie_BE/2021/Agenda_BE_10_februari_2021

 

Uitgelicht

Zoeken