Vooroverleg (plv) leden Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer

Overleg ter voorbereiding op de vergadering van 10 oktober 2019

Locatie:
D 127
Vergaderdatum:
07-10-2019
Starttijd:
17:00
Programma:
 
Contactpersoon:
Frits Kas

Uitgelicht

Zoeken