Werkgroep Europa doet kennis en contacten op in Brussel

Liesbeth Buzugbe

Statenleden van de werkgroep Europa hebben kennis opgedaan en netwerkbijeenkomsten opgezocht in Brussel. Ze bezochten er op 9 en 10 oktober de Open Days van het Comité van de Regio’s.

De Open Days van het Comité van de Regio’s is een jaarlijks evenement in Brussel waarop ambtenaren van regionale en lokale overheden samen met deskundigen kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling. Ook is het een platform waar lokale en regionale politici van diverse Europese lidstaten elkaar treffen.

De Zuid-Hollandse Statenleden hebben deel genomen aan workshops over onder andere circulaire economy, territoriale cohesie en economische ongelijkheid, netwerkbijeenkomsten van Vereniging Nederlandse Gemeenten en van de Randstadprovincies bijgewoond. De opgedane kennis en ervaring nemen ze mee in hun werk voor Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Uitgelicht

Zoeken