J. (Hans) Slooter

a Hans Slooter 1

"Persoonlijk voel ik als mijn opdracht als Statenlid het geluid van Gouda en directe omgeving meer te laten horen in de Staten. Daarnaast is het meer in het algemeen mijn intentie om de abstracte politiek van de Provincie veel meer naar de burgers te vertalen. Zodat er ook op langere termijn begrip en draagvlak blijft bestaan voor het werk dat er in en voor Zuid-Holland wordt gedaan door de Provincie.
Ik hoop mij te mogen inzetten om meer betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren, vooral binnen de bestaande dorpen en steden, zodat de buitengebiden, als het Groene Hart, gespaard blijven.
Ik hoop mij verder hard te maken voor goed en betaalbaar openbaar vervoer en te mogen toezien op het onderhoud van de provinciale wegen".

E-mail adres
j.slooter@statenzh.nl
Telefoonnummer
06-30140082
Straat
Wiardi Beckmanhof 146
Postcode
2806 MM
Stad
Gouda
Twitter
https://twitter.com/@hansslooter
Statenlid sinds
1 april 2015

Uitgelicht

Zoeken