Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
624 amendement 624 Koning (PvdA) Verkeersveiligheid Koning, A.L. pvda 27-06-2018
631 amendement 631 van Hunnik (GroenLinks) Initiatieven voor instandhouden van vlinders en andere insecten Hunnik, A. van, Koning, A.L., Viegen, A.H.K. van, Struijlaard, J.W.A. gl
pvda
pvdd
50_plus
27-06-2018
632 amendement 632 Potjer (GroenLinks) werk met werk Potjer, B.K., Privé, B., Bakx, W.M. gl
pvda
50_plus
27-06-2018
628 amendement 628 Dulfer (PVV) Bestrijden bereklauw langs provinciale wandelpaden en recreatiegebieden Dulfer, T.F., Koning, A.L. pvv
pvda
27-06-2018
623 amendement 623 Koning (PvdA) Betere aansluiting MBO op de toekomstige arbeidsmarkt investeren in stageplaatsen Koning, A.L., Minderhout, W.A., Bakx, W.M. pvda
50_plus
27-06-2018
630 amendement 630 Koning (PvdA) Betere aansluiting mbo op de toekomstige arbeidsmarkt Koning, A.L., Minderhout, W.A., Bakx, W.M. pvda
50_plus
27-06-2018
625 amendement 625 Koning (PvdA) Provinciale bijdrage aan versnelling energietransitie Koning, A.L., Minderhout, W.A., Bakx, W.M., Hunnik, A. van pvda
50_plus
gl
27-06-2018
629 amendement 629 Bade (D66) Vliegende brigade Omgevingswet Bade, J.N., Oudenhoven, J. van, Meurs, J.M.A., Hunnik, A. van, Verkoelen, P.J.H.D., Koning, A.L., Struijlaard, J.W.A., Rijken, J.J., Dieren, H. van d66
gl
null
pvda
50_plus
pvv
sgp
27-06-2018
626 amendement 626 Van Viegen (PvdD) Uitbreiding capaciteit tbv aanvragen toezicht en handhaving Wet natuurbescherming Viegen, A.H.K. van pvdd 27-06-2018
627 amendement 627 Dulfer (PVV) Uitbreiding capaciteit tbv veiligheid toezicht en handhaving recreatiegebieden Dulfer, T.F. pvv 27-06-2018

Zoeken