Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
633 amendement 633 Scheurwater (SGP en ChristenUnie) Schrappen ruimtelijke reservering N208-N206_pdf Scheurwater, W.C., Celik, M. cu
sgp
pvda
19-09-2018
634 amendement 634 Celik (PvdA) Oormerken financiele middelen voor fietsverkeer en langzaam verkeer Celik, M., Scheurwater, W.C. pvda
sgp
cu
19-09-2018
635 amendement 635 Potjer (GroenLinks) Geen overbodige bruggen Potjer, B.K. gl 19-09-2018
636 amendement 636 Bakx (50Plus) Wijziging trace keuze Bakx, W.M. 50_plus 19-09-2018
637 amendement 637 Bakx (50plus) Fasering randwegen Lisse en Zwaanshoek Bakx, W.M. 50_plus 19-09-2018
638 amendement 638 Bakx (50Plus) Aquaduct cq tunnel en verdiepte ligging Bakx, W.M. 50_plus 19-09-2018
624 amendement 624 Koning (PvdA) Verkeersveiligheid Koning, A.L. pvda 27-06-2018
623 amendement 623 Koning (PvdA) Betere aansluiting MBO op de toekomstige arbeidsmarkt investeren in stageplaatsen Koning, A.L., Minderhout, W.A., Bakx, W.M. pvda
50_plus
27-06-2018
630 amendement 630 Koning (PvdA) Betere aansluiting mbo op de toekomstige arbeidsmarkt Koning, A.L., Minderhout, W.A., Bakx, W.M. pvda
50_plus
27-06-2018
629 amendement 629 Bade (D66) Vliegende brigade Omgevingswet Bade, J.N., Oudenhoven, J. van, Meurs, J.M.A., Hunnik, A. van, Verkoelen, P.J.H.D., Koning, A.L., Struijlaard, J.W.A., Rijken, J.J., Dieren, H. van d66
gl
null
pvda
50_plus
pvv
sgp
27-06-2018

Zoeken