Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
640 amendement 640 De Vree (PVV) Opcenten structureel vaststellen Vree, J.H. de pvv 14-11-2018
642 amendement 642 Koning (PvdA) 5 mln gezonde veilige leefomgeving Koning, A.L., Minderhout, W.A., Klumpes, R., Bakx, W.M., Dieren, H. van pvda
gl
50_plus
sgp
cu
14-11-2018
643 amendement 643 Koning (PvdA) meer mensen aan het werk Koning, A.L., Hillebrand, R., Stolk, M., Hunnik, A. van, Meurs, J.M.A., Bakx, W.M. pvda
cda
gl
d66
50_plus
14-11-2018
644 amendement 644 Koning (PvdA) 8 mln wonen Koning, A.L., Hillebrand, R., Hunnik, A. van pvda
gl
14-11-2018
648 amendement 648 Nelisse (VVD) Versnelling toepassing mest met gereduceerd fosfaatgehalte Nelisse, R.M.L., Potjer, B.K., Hoogendam, F.J., Ludema, M.W., Bade, J.N., Zwerus, G.J., Bakx, W.M., Struijlaard, J.W.A., Stoop, S., Rijken, P.J. vvd
gl
sp
vvd
d66
null
50_plus
null
sgp
cda
14-11-2018
652 amendement 652 Van Hunnik (GroenLinks) Regenbooggemeenten Zuid-Holland Hunnik, A. van, Koning, A.L. gl
pvda
14-11-2018
651 amendement 651 Potjer (GroenLinks) Betaalbaar openbaar vervoer Potjer, B.K., Koning, A.L., Bakx, W.M., Canton, B. gl
pvda
50_plus
pvdd
14-11-2018
653 amendement 653 Potjer (GroenLinks) Burgermeetnet geluidsmetingen RTHA Potjer, B.K., Koning, A.L., Bakx, W.M. gl
50_plus
pvda
14-11-2018
645 amendement 645 Rijken (CDA) Doorontwikkelen en verduurzamen werkzaamheden voedselbank Rijken, P.J., Stolk, M., Aelst, R. van, Koning, A.L., Bade, J.N., Klumpes, R., Struijlaard, J.W.A., Bakx, W.M., Viegen, A.H.K. van cda
sp
pvda
d66
gl
null
50_plus
pvdd
14-11-2018
646 amendement 646 Stolk (CDA) middelen knelpunten transformatie binnenstedelijkelocaties en PDV Stolk, M., Oosterop-van Leussen, H.R., Aelst, R. van, Brill, T.L. cda
d66
sp
vvd
14-11-2018

Zoeken