Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
572 Amendement 572 Minderhout (PvdA) geen voedselgewassen en/of herbruikbare afvalstromen Minderhout, W.A. pvda 31-05-2017
571 Amendement 571 Minderhout (PvdA) lening Minderhout, W.A. pvda 31-05-2017
570 Amendement 570 Minderhout (PvdA) Concreet plan voorleggen Nassau, E.W.M. van pvda 31-05-2017
569 Amendement 569 Hillebrand (PvdA) OV tarieven prijspeil 2015 Hillebrand, R., Celik, M., Potjer, B.K., Bakx, W.M., Braam, E.G.T. pvda
pvda
gl
50_plus
pvv
31-05-2017
568 Amendement 568 Sahin (GroenLinks) Effecten van de herindeling op de regionale samenwerking Sahin, H., Metselaar, W.M., Dobben de Bruijn, M.I. van, Meurs, J.M.A., Stolk, M., Stoop, S. gl
sp
vvd
d66
cda
sgp
22-02-2017

Zoeken