Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
603 amendement 603 gew_ Van Viegen (PvdD) Zwerfkattenopvang NLD opnemen in predatieplan Viegen, A.H.K. van, Koning, A.L., Sahin, H., Hoogendam, F.J. pvdd
pvda
gl
sp
21-02-2018
605 amendement 605 Koning (PvdA) inhoudelijke inzet Provincie Zuid-Holland Koning, A.L., Hillebrand, R., Dieren, H. van pvda
sgp
21-02-2018
604 amendement 604 Van Dieren (SGPenCU) voor opstellen predatieplan krediet naar voren halen Dieren, H. van sgp 21-02-2018
602 Amendement 602 Canton (PvdD) Cofinanciering snelfietsroute Canton, B., Privé, B. pvdd
pvv
31-01-2018

Zoeken