Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
568 Amendement 568 Sahin (GroenLinks) Effecten van de herindeling op de regionale samenwerking Sahin, H., Metselaar, W.M., Dobben de Bruijn, M.I. van, Meurs, J.M.A., Stolk, M., Stoop, S. gl
sp
vvd
d66
cda
sgp
22-02-2017

Zoeken