Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
701 amendement 701 Van Aelst (SP) Formulering reglementswijziging Aelst, R. van, Hoogerwerf, H.M.M., Klumpes, R., Oosterop-van Leussen, H.R., Bakx, W.M., Beukering, A.J.A., Braam, E.G.T., Braam, E.G.T., Rijnberk, A.Th. van, Çelik, M., Hijink, E.A. sp
pvdd
gl
d66
50plus
null
pvv
null
denk
pvda
13-10-2021
704 amendement 704 Klumpes (GroenLinks) Tijdsplanning en informeren PS Klumpes, R., Hoogerwerf, H.M.M., Oosterop-van Leussen, H.R., Aelst, R. van, Bakx, W.M., Beukering, A.J.A., Braam, E.G.T., Rijnberk, A.Th. van, Çelik, M., Hijink, E.A. gl
pvdd
d66
sp
50plus
null
pvv
null
denk
pvda
13-10-2021
702 amendement 702 Oosterop (D66) Voorbereiding door GS conf_ wettelijke vereisten Waterschapswet Oosterop-van Leussen, H.R., Hoogerwerf, H.M.M., Klumpes, R., Aelst, R. van, Bakx, W.M., Beukering, A.J.A., Braam, E.G.T., Rijken, P.J., Çelik, M., Hijink, E.A. d66
pvda
pvdd
gl
sp
50plus
null
pvv
null
denk
13-10-2021
703 amendement 703 Hoogerwerf (PvdD) Overleg met NH en GLD over reglementswijzigingen HH Rijnland en Waterschap Rivierenland Hoogerwerf, H.M.M., Klumpes, R., Oosterop-van Leussen, H.R., Aelst, R. van, Bakx, W.M., Beukering, A.J.A., Braam, E.G.T., Rijnberk, A.Th. van, Çelik, M., Hijink, E.A. pvdd
gl
d66
sp
50plus
null
pvv
null
denk
pvda
13-10-2021
700 Amendement 700 Witte (CUenSGP) - Verhogen subsidieplafond Restauratie rijksmonumenten in 2021 Witte, A.R., Rogier, M.R., Bakx, W.M., Heuvelink, J., Braam, E.G.T., Aelst, R. van cu
sgp
cda
50plus
d66
pvv
sp
14-07-2021
697 amendement 697 Neijenhuis (D66) geef RES-regio's de ruimte om mogelijkhden te onderzoeken Neijenhuis, L.J.M.W. d66 16-06-2021
699 amendement 699 Van de Breevaart (CU-SGP) Betaalbaarheid biedingen RES 1_0 Breevaart, G.A. van de, Nelisse, R.M.L. cu
vvd
16-06-2021
696 amendement 696 Haasnoot (50Plus) seniorenhuisvesting als onderwerp toevoegen aan de LTA Haasnoot, J.H., Bouchtaoui, K., Lutmers, R.G.E., Rijnberk, A.Th. van, Sandick - Sopers, M.A.C.M. van 50plus
vvd
null
null
cda
16-06-2021
698 amendement 698 Mooiman (PVV) zienswijze PS voor aangaan privaatrechtelijke rechtshandelingen Mooiman, J., Çelik, M., Bakx, W.M., Viegen, A.H.K. van, Neijenhuis, L.J.M.W. pvv
denk
50plus
pvdd
d66
16-06-2021
692 amendement 692 Kasbergen (GroenLinks) Limiet spreektijd commissievergaderingen Kasbergen, A., Çelik, M., Bakx, W.M., Rijnberk, A.Th. van gl
50plus
denk
null
19-05-2021

Zoeken