Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
582 amendement 582 Brill (VVD) Extra GS voorstellen begroting 2018 Brill, T.L., Stolk, M., Oosterop-van Leussen, H.R., Aelst, R. van, Verkoelen, P.J.H.D., Bakx, W.M., Stoop, S. vvd
cda
d66
sp
null
50_plus
sgp
cu
08-11-2017
581 amendement 581 Van Viegen (PvdD) Financiele vergoeding wildopvang Delft Viegen, A.H.K. van, Koning, A.L., Sahin, H., Struijlaard, J.W.A. pvdd
pvda
gl
50_plus
08-11-2017
580 amendement 580 Sahin (GroenLinks) Realisatie ecologische verbindingen Sahin, H., Koning, A.L., Viegen, A.H.K. van gl
pvda
pvdd
08-11-2017
579 amendement 579 Koning (PvdA) 2 Ton voor bijzonder provinciaal landschap Midden-Delfland Koning, A.L., Hillebrand, R., Sahin, H., Viegen, A.H.K. van pvda
gl
pvdd
08-11-2017
578 amendement 578 Celik (PvdA) Verlaging tarieven OV Celik, M., Hillebrand, R., Stolk, M., Sahin, H., Aelst, R. van, Stoop, S., Privé, B., Bakx, W.M., Verkoelen, P.J.H.D. pvda
cda
gl
sp
sgp
cu
pvv
50_plus
d66
08-11-2017
577 amendement 577 Breitbarth (D66) Cofinanciering Rijksmiddelen investeren fietsinfrastructuur Breitbarth, P.V.F.L., Oosterop-van Leussen, H.R., Hillebrand, R., Koning, A.L., Bent, H.S. van der, Paymans, F.A., Potjer, B.K., Slooter, J., Balootje, I.S., Brill, T.L. d66
pvda
cda
vvd
gl
sp
sgp
cu
pvdd
50_plus
08-11-2017
576 amendement 576 Van Viegen (PvdD) Schadeuitkering agrariers tbv ganzen uit programmareserve 3 Viegen, A.H.K. van, Sahin, H., Koning, A.L. pvdd
gl
pvda
11-10-2017
575 amendement 575 Van Dieren (SGP-CU) Perspectief Groene Hart 2010 Dieren, H. van, Ludema, M.W., Hoogendam, F.J., Koning, A.L., Verkoelen, P.J.H.D., Hunnik, A. van, Bade, J.N., Viegen, A.H.K. van, Bakx, W.M., Rijken, P.J. sgp
vvd
sp
pvda
gl
d66
pvdd
50_plus
cda
null
11-10-2017
574 amendement 574 Potjer (GroenLinks) impuls fietsenplan Potjer, B.K., Canton, B., Hillebrand, R. gl
pvdd
pvda
28-06-2017
573 amendement 573 Hillebrand (PvdA) ov tarieven terugbrengen tot prijspeil 2015 Hillebrand, R., Celik, M., Stoop, S., Bakx, W.M., Canton, B., Braam, E.G.T. pvda
sgp
50_plus
pvdd
pvv
28-06-2017

Zoeken