Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
674 Amendement 674 Oosterop-van Leussen (D66) Meer snelfietsroutes Oosterop-van Leussen, H.R., Heuvelink, J. d66 01-07-2020
673 Amendement 673 Neijenhuis (D66) Gebruik positief rekeningresultaat voor steun tijdens Coronacrisis Neijenhuis, L.J.M.W., Aelst, R. van d66
sp
03-06-2020
670 Amendement 670 Lalta (D66) Langer behoud van Landschapstafels Lalta, V.D. d66 22-04-2020
669 Amendement 669 Lalta (D66) Herstel de natuurbegroting Lalta, V.D. d66 22-04-2020
666 Amendement 666 Kasbergen (GroenLinks) Toevoegen uitgangspunt arbeidsvoorwaarden Kasbergen, A., Rogier, M.R., Groot, S.W.A. de, Hoogerwerf, H.M.M., Aelst, R. van, Oosterop-van Leussen, H.R., Minderhout, W.A. gl
cda
fvd
pvdd
sp
d66
pvda
22-04-2020
671 Amendement 671 Van VIegen (PvdD) Reservering financiele ondersteuning wildopvangcentra Viegen, A.H.K. van, Mooiman, J. pvdd
pvv
22-04-2020
668 Amendement 668 Witte (CU-SGP) Versterken Erfgoedhuis en basisvoorziening Cultuur Witte, A.R., Kasbergen, A., Stolk, M., Hoeven, A.A.M. van der, Weide, R.F., Aelst, R. van, Çelik, M., Neijenhuis, L.J.M.W. cu
sgp
gl
cda
pvda
vvd
sp
denk
d66
22-04-2020
672 Amendement 672 Van Viegen (PvdD) Extra bomen als groene longen voor Z-H Viegen, A.H.K. van pvdd 22-04-2020
667 Amendement 667 Kasbergen (GroenLinks) Zero Emissie Kasbergen, A., Hoogerwerf, H.M.M., Oosterop-van Leussen, H.R., Minderhout, W.A. gl
pvdd
d66
pvda
22-04-2020

Zoeken