Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
665 amendement 665 Hoogerwerf (PvdD) Dierenwelzijn toevoegen aan de LTA voor het Omgevingsbeleid Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 18-12-2019
664 Amendement 664 Braam (PVV) Advies COR overnemen Groot Project LoO Braam, E.G.T. pvv 25-09-2019
663 amendement 663 Sandmann (FvD) democratische balans 2 Sandmann, M.P.C. fvd 03-07-2019
662 amendement 662 Sandmann (FvD) democratische balans 1 Sandmann, M.P.C. fvd 03-07-2019
661 amendement 661 Heuvelink (D66) Verlenging investeringsimpuls oplossen knelpunten openbaar vervoer Heuvelink, J., Koning, A.L., Breevaart, G.A. van de d66
pvda
sgp
cu
03-07-2019
660 amendement 660 Weide (VVD) begrotingssubsidie voor Eurovisie Songfestival in ZH Weide, R.F., Rogier, M.R., Oosterop-van Leussen, H.R., Koning, A.L., Hunnik, A. van vvd
cda
d66
pvda
gl
03-07-2019
659 amendement 659 Hillebrand (PvdA) Visie Vlietzone Hillebrand, R., Berg, C.P.W. van den, Oudenhoven, J. van, Hunnik, A. van, Viegen, A.H.K. van, Vries, G.A. de, Hoogendam, F.J., Kastelein, J., Bakx, W.M., Verkoelen, P.J.H.D. pvda
sgp
d66
gl
pvdd
vvd
sp
cda
50_plus
null
20-02-2019
658 amendement 658 Van den Berg (SGP en CU) Lijn- en clusteropstelling windmolens Berg, C.P.W. van den, Kastelein, J., Hillebrand, R., Struijlaard, J.W.A., Ludema, M.W. sgp
cda
pvda
gl
vvd
20-02-2019
657 amendement 657 Koning (PvdA) warmtenet in publieke handen Koning, J.H., Klumpes, R., Stoop, S., Ludema, M.W., Rijnberk, A.Th. van, Haan, M.A.C. de, Hoogendam, F.J. pvda
gl
sgp
vvd
d66
cda
sp
30-01-2019

Zoeken