Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
680 amendement 680 Kasbrgen (GroenLinks) Budget Actieplan Boerenlandvogels Kasbergen, A., Zilverentant, H.L., Minderhout, W.A., Woerden - Kerssen, D.L. van, Rogier, M.R., Wilkeshuis, K., Viegen, A.H.K. van, Çelik, M., Hoogendam, F.J. gl
vvd
pvda
cu
sgp
cda
d66
pvdd
denk
sp
11-11-2020
679 amendement 679 Van Viegen (PvdD) Welzijn toevoegen als aandachtspunt naast welvaart Viegen, A.H.K. van, Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 11-11-2020
678 amendement 678 Van Viegen (PvdD) definitie duurzaamheid opnemen in Programma ZH economie Viegen, A.H.K. van, Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 11-11-2020
677 amendement 677 Wilkeshuis (D66) beloon betrekken omgeving bij toerismeplannen Wilkeshuis, K. d66 14-10-2020
676 Amendement 676 Neijenhuis (D66) Houd opties voor erfgoed open Neijenhuis, L.J.M.W., Çelik, M., Witte, A.R., Hoogerwerf, H.M.M., Kasbergen, A., Hoeven, A.A.M. van der d66
denk
pvda
gl
pvdd
cu
sgp
23-09-2020
675 amendement 675 Hoogerwerf (PvdD) Ontwikkeling lokale warmtenetten en ontmoediging CO2 uitstoot Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 23-09-2020
674 Amendement 674 Oosterop-van Leussen (D66) Meer snelfietsroutes Oosterop-van Leussen, H.R., Heuvelink, J. d66 01-07-2020
673 Amendement 673 Neijenhuis (D66) Gebruik positief rekeningresultaat voor steun tijdens Coronacrisis Neijenhuis, L.J.M.W., Aelst, R. van d66
sp
03-06-2020
672 Amendement 672 Van Viegen (PvdD) Extra bomen als groene longen voor Z-H Viegen, A.H.K. van pvdd 22-04-2020
671 Amendement 671 Van VIegen (PvdD) Reservering financiele ondersteuning wildopvangcentra Viegen, A.H.K. van, Mooiman, J. pvdd
pvv
22-04-2020

Zoeken