Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
709 amendement 709 Braam (PVV) Schrappen stijging opcenten op de Motorrijtuigenbelasting Braam, E.G.T., Vree, J.H. de, Sandmann, M.P.C. pvv
null
10-11-2021
708 amendement 708 Van VIegen (PvdD) Schrappen bezuinigingen budget ruiterpaden Viegen, A.H.K. van, Dulfer, T.F. pvdd
pvv
10-11-2021
707 amendement 707 Van Viegen (PvdD) Extra geld aanpak klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis Viegen, A.H.K. van pvdd 10-11-2021
706 Amendement 706 Oosterop (D66) Restauratie Rijksmonumenten anders financieren Oosterop-van Leussen, H.R., Heuvelink, J., Braam, E.G.T. d66
pvv
10-11-2021
705 amendement 705 Oosterop (D66) bezuiniging Duin- en Bollenstreek anders financieren Oosterop-van Leussen, H.R., Heuvelink, J., Dulfer, T.F. d66
pvv
10-11-2021
704 amendement 704 Klumpes (GroenLinks) Tijdsplanning en informeren PS Klumpes, R., Hoogerwerf, H.M.M., Oosterop-van Leussen, H.R., Aelst, R. van, Bakx, W.M., Beukering, A.J.A., Braam, E.G.T., Rijnberk, A.Th. van, Çelik, M., Hijink, E.A. gl
pvdd
d66
sp
50plus
null
pvv
null
denk
pvda
13-10-2021
703 amendement 703 Hoogerwerf (PvdD) Overleg met NH en GLD over reglementswijzigingen HH Rijnland en Waterschap Rivierenland Hoogerwerf, H.M.M., Klumpes, R., Oosterop-van Leussen, H.R., Aelst, R. van, Bakx, W.M., Beukering, A.J.A., Braam, E.G.T., Rijnberk, A.Th. van, Çelik, M., Hijink, E.A. pvdd
gl
d66
sp
50plus
null
pvv
null
denk
pvda
13-10-2021
702 amendement 702 Oosterop (D66) Voorbereiding door GS conf_ wettelijke vereisten Waterschapswet Oosterop-van Leussen, H.R., Hoogerwerf, H.M.M., Klumpes, R., Aelst, R. van, Bakx, W.M., Beukering, A.J.A., Braam, E.G.T., Rijken, P.J., Çelik, M., Hijink, E.A. d66
pvda
pvdd
gl
sp
50plus
null
pvv
null
denk
13-10-2021
701 amendement 701 Van Aelst (SP) Formulering reglementswijziging Aelst, R. van, Hoogerwerf, H.M.M., Klumpes, R., Oosterop-van Leussen, H.R., Bakx, W.M., Beukering, A.J.A., Braam, E.G.T., Braam, E.G.T., Rijnberk, A.Th. van, Çelik, M., Hijink, E.A. sp
pvdd
gl
d66
50plus
null
pvv
null
denk
pvda
13-10-2021
700 Amendement 700 Witte (CUenSGP) - Verhogen subsidieplafond Restauratie rijksmonumenten in 2021 Witte, A.R., Rogier, M.R., Bakx, W.M., Heuvelink, J., Braam, E.G.T., Aelst, R. van cu
sgp
cda
50plus
d66
pvv
sp
14-07-2021

Zoeken