Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
672 Amendement 672 Van Viegen (PvdD) Extra bomen als groene longen voor Z-H Viegen, A.H.K. van pvdd 22-04-2020
667 Amendement 667 Kasbergen (GroenLinks) Zero Emissie Kasbergen, A., Hoogerwerf, H.M.M., Oosterop-van Leussen, H.R., Minderhout, W.A. gl
pvdd
d66
pvda
22-04-2020

Zoeken