Amendementen

Een amendement is een concrete wijziging op het ontwerpbesluit in de Statenvoordracht die apart in
stemming wordt gebracht voordat er wordt gestemd over het hele voorstel. Na het aannemen van een
amendement vormt deze integraal onderdeel van het voorstel. Een aangenomen amendement is daarmee
een dwingend instrument om het voorgestelde beleid aan te passen. GS kunnen een aangenomen
amendement niet naast zich neerleggen.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
697 amendement 697 Neijenhuis (D66) geef RES-regio's de ruimte om mogelijkhden te onderzoeken Neijenhuis, L.J.M.W. d66 16-06-2021
699 amendement 699 Van de Breevaart (CU-SGP) Betaalbaarheid biedingen RES 1_0 Breevaart, G.A. van de, Nelisse, R.M.L. cu
vvd
16-06-2021
696 amendement 696 Haasnoot (50Plus) seniorenhuisvesting als onderwerp toevoegen aan de LTA Haasnoot, J.H., Bouchtaoui, K., Lutmers, R.G.E., Rijnberk, A.Th. van, Sandick - Sopers, M.A.C.M. van 50plus
vvd
null
null
cda
16-06-2021
698 amendement 698 Mooiman (PVV) zienswijze PS voor aangaan privaatrechtelijke rechtshandelingen Mooiman, J., Çelik, M., Bakx, W.M., Viegen, A.H.K. van, Neijenhuis, L.J.M.W. pvv
denk
50plus
pvdd
d66
16-06-2021
692 amendement 692 Kasbergen (GroenLinks) Limiet spreektijd commissievergaderingen Kasbergen, A., Çelik, M., Bakx, W.M., Rijnberk, A.Th. van gl
50plus
denk
null
19-05-2021
693 amendement 693 Kasbergen (GroenLinks) Limiet spreektijden commissievergderingen Kasbergen, A., Hoeven, A.A.M. van der, Çelik, M., Bakx, W.M., Rijnberk, A.Th. van gl
pvda
denk
50plus
null
19-05-2021
695 amendement 695 Van Viegen (PvdD) Technische sessies in principe openbaar Viegen, A.H.K. van pvdd 19-05-2021
694 amendement 694 Van der Lubbe (VVD) Motie vreemd aan de orde Lubbe, S.G. van der vvd 19-05-2021
691 Amendement 691 Van Viegen (PvdD) Leeftijd van 23 naar 18 jaar Viegen, A.H.K. van pvdd 03-02-2021

Zoeken