Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
GS-brief Informeren PS stand van zaken Bos- en bomenbeleid Klimaat, Natuur en Milieu 22-10-2020 procedurevergadering 4 november
GS-brief Informeren PS stand van zaken Bos- en bomenbeleid_Notitie Groeimodel Klimaat, Natuur en Milieu 22-10-2020 procedurevergadering 4 november
GS-brief aan Recreatiecentrum Vlietland nav verzoek om inmenging in conflict met Comol5 over gebruik_Bijlage Bereikbaarheid en Energie 22-10-2020 procedurevergadering 25 november
GS-brief aan Recreatiecentrum Vlietland nav verzoek om inmenging in conflict met Comol5 over gebruik parkeerterrein Bereikbaarheid en Energie 22-10-2020 procedurevergadering 25 november
Brief van Gedeputeerde Bom over Schriftelijke beantwoording mondelinge vragen Blijdorp Bestuur, Maatschappij en Middelen 21-10-2020 procedurevergadering 4 november 2020
Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Bespreking van Beter Bereikbaar Gouwe en RijnlandRoute op 25 november 2020 Bereikbaarheid en Energie 19-10-2020 overlegvergadering 28 oktober 2020
Brief Gedeputeerde Baljeu over Wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering kabinetsreacties Adviescolleges en reactie IPO Klimaat, Natuur en Milieu 19-10-2020 procedurevergadering 4 november 2020
Brief van Stichting OZV en PVK aan Tweede Kamer over Uitvoering Motie 764 Bereikbaarheid en Energie 19-10-2020 procedurevergadering 25 november 2020
Schriftelijke vragen van Statenlid Mooiman (PVV) over Provinciale bijdragen aardgasvrij beëindigen Provinciale Staten 19-10-2020 doorgeleiden naar GS ter afhandeling

Zoeken