Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Borging beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen_Statenvoorstel Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 28-03-2017 procedurevergadering 12 april 2017
Zevende Voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 28-03-2017 procedurevergadering 10 mei 2017
GS-brief 7e Voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 28-03-2017 procedurevergadering 10 mei 2017
GS-brief over intentieovereenkomst warmterontonde Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 28-03-2017
GS-brief over intentieovereenkomst warmterontonde_bijlage Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 28-03-2017
Voorstel borging beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 28-03-2017 procedurevergadering 12 april 2017
Brief van Gedeputeerde Bom Uitvoering motie 698 Netwerkend werken aan de kust Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 28-03-2017
Brief van Gedeputeerde Janssen Ondersteuning zorgvragers in de toekomst Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 28-03-2017 procedurevergadering 12 april 2017
Brief van Gedeputeerde Weber Overzicht prognose realisatie windturbines Kies een orgaan 28-03-2017
Brief van de dames Van Stuijvenberg en Apon over Uitbreiding winkelcentrum De Schoof Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 27-03-2017

Zoeken