Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
brief van gedeputeerde Bom Uitspraken Rechtbank Den Haag inzake knobbelzwaan konijn en vos Klimaat, Natuur en Milieu 26-01-2021 procedurevergadering 17 februari
Statenvoorstel Subsidieplafonds 2021 subsidieregelingen woningbouw Ruimte, Wonen en Economie 25-01-2021 overlegvergadering 10 februari
Schriftelijke vragen van het Statenlid Van Aelst (SP) over Arrivalijn 470 Alphen aan den Rijn_Schiphol Provinciale Staten 25-01-2021 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Mailbericht met bijlagen van dhr Arnolds over bossenstrategie Klimaat, Natuur en Milieu 25-01-2021 procedurevergadering 17 februari
brief van gedeputeerde De Zoete Toezegging naar aanleiding van bespreking bedrijventerreinenstrategie (30 september 2020) hoe kan provincie omgaan met opruimplicht statiegeldregeling Ruimte, Wonen en Economie 25-01-2021 procedurevergadering 10 februari
GS-brief Convenant cargo-hyperloop Holland_Bijlage 1 Ruimte, Wonen en Economie 25-01-2021 procedurevergadering 10 februari
GS-brief Convenant cargo-hyperloop Holland Ruimte, Wonen en Economie 25-01-2021 procedurevergadering 10 februari

Zoeken