Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Statenvoorstel van de ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid Evaluatie en een volgende stap in de betrokkenheid van Provinciale Staten bij het omgevingsbeleid (7078) Provinciale Staten 15-03-2018 Statenvergadering 28 maart
GS-brief van Gedeputeerde Bom In kaart brengen proces komst SRON naar Zuid-Holland Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 15-03-2018 procedurevergadering 4 april
Uitwerking Groeiagenda Drechtsteden_Bijlage 1 Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 14-03-2018 procedurevergadering 11 april
Uitwerking Groeiagenda Drechtsteden_Bijlage 2 Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 14-03-2018 procedurevergadering 11 april
Uitwerking Groeiagenda Drechtsteden_Bijlage 3 Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 14-03-2018 procedurevergadering 11 april
Perspectief Groene Hart 2040 in relatie tot beleid Groene Hart-provincies_notitie Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 14-03-2018 overlegvergadering 4 april
POP-3 openstellingsbesluit Water april 2018 en twee wijzigingsbesluiten-Bijlage 2 Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 14-03-2018 procedurevergadering 11 april
POP-3 openstellingsbesluit Water april 2018 en twee wijzigingsbesluiten-Bijlage 3 Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 14-03-2018 procedurevergadering 11 april
POP-3 openstellingsbesluit Water april 2018 en twee wijzigingsbesluiten-Bijlage 1 Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 14-03-2018 procedurevergadering 11 april
POP-3 openstellingsbesluit Water april 2018 en twee wijzigingsbesluiten_GS-brief Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 14-03-2018 procedurevergadering 11 april

Zoeken