Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
brief van gedeputeerde Potjer Monitor Wind op Land 2020 Bereikbaarheid en Energie 27-07-2021 procedurevergadering 8 september
brief van gedeputeerde Baljeu Ingekomen brief Oeverproject Westeinde Leimuiden Bereikbaarheid en Energie 26-07-2021 procedurevergadering 8 september
brief van gedeputeerde Baljeu Stand van zaken oeververvanging vaarwegtraject 6 in relatie tot ROBO-regeling Bereikbaarheid en Energie 26-07-2021 procedurevergadering 8 september
brief van gedeputeerde Stolk Bestuurlijk overleg EMK-terrein Klimaat, Natuur en Milieu 26-07-2021 procedurevergadering 15 september
Schriftelijke vragen van het Statenlid Kegel (Groep GO) Depositie bij branden met zonnepanelen Provinciale Staten 26-07-2021 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van het Statenlid Van Viegen (PvdD) lozing zeer schadelijk landbouwgif in sloot door tuinder Provinciale Staten 26-07-2021 doorgeleiden naar GS ter afhandeling

Zoeken