Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Openstellingsbesluit pop3 samenwerken duurzame innovaties landbouw 2019 Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 17-01-2019 procedurevergadering 13 februari
Statenvoorstel Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 17-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Gemeenteraad Heemstede Motie continuering deelname stuurgroep Duinpolderweg aangenomen Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 17-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Begrotingscirculaire 2020 - 2023 gemeenschappelijke regelingen_Aanbiedingsbrief GS Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 17-01-2019 procedurevergadering 13 februari
Begrotingscirculaire 2020 - 2023 gemeenschappelijke regelingen Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 17-01-2019 procedurevergadering 13 februari
Afhandeling Motie 751 Belang ESTEC_Overzicht recente ontwikkelingen in de lobby voor Space Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 17-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Begrotingscirculaire 2020 - 2023 gemeenschappelijke regelingen_GS-brief Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 17-01-2019 procedurevergadering 13 februari
Openstellingsbesluit pop3 samenwerken duurzame innovaties landbouw 2019_GS-brief Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 17-01-2019 procedurevergadering 13 februari
Afhandeling Motie 751 Belang ESTEC_GS-brief Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 17-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Brief van Randstedelijke Rekenkamer over BTW compensatiefonds 2018 Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 17-01-2019 procedurevergadering 13 februari

Zoeken