Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van Gedeputeerden Bom en Janssen over Herbestemming boerderij Mariënhof aan Smidsweg 18 in Westmaas Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 20-11-2018 procedurevergadering 16 januari 2019
Brief Platform KSG provinciale staten over interprovinciaal wolvenplan versie 17 oktober2018 Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 20-11-2018 procedurevergadering 12 december 2018
Brief van Gedeputeerde Weber over PAS_Vervolg vergunningverlening nav uitspraak EU hof Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 20-11-2018
Brief van Boeren Burgers en Buitenlui over wolvenplan Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 20-11-2018 procedurevergadering 12 december 2019
Schriftelijke vragen van het Statenlid Vermeulen (SP) Toekomst van ons landschap Provinciale Staten 19-11-2018 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Managementletter 2018 Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR) 19-11-2018 overlegvergadering 12 december 2018
Correcte versie Beleidskader Personenvervoer over Water Rotterdam-Drechtsteden Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 19-11-2018 overlegvergadering 28 november
Boardletter 2018 Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR) 19-11-2018 overlegvergadering 12 december 2018
GS-brief Boardletter 2018 Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR) 19-11-2018 overlegvergadering 12 december 2018
Mailbericht van Chemours met voortgangsrapport Chemours Dordrecht Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 19-11-2018 procedurevergadering 28 november

Zoeken