Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Mail van dhr Ooijevaar met Totaalplan Spoor Bereikbaarheid en Energie 17-05-2021 procedurevergadering 23 juni
brief van Gedeputeerde De Zoete Toezegging Commissie BMM van 24 maart 2021 Bestuur, Maatschappij en Middelen 17-05-2021 procedurevergadering 2 juni
Brief van Stuurgroep RES aan PS over RES Holland Rijnland Bereikbaarheid en Energie 17-05-2021 procedurevergadering 26 mei
Uitnodiging statenleden digitale excursie 9 juni 2021 Bestuur, Maatschappij en Middelen 17-05-2021 procedurevergadering 2 juni

Zoeken