Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Mailbericht van inwoner nav Duinpolderweg tijdens presentatie gisteravond in Hillegom Bereikbaarheid en Energie 20-02-2020 procedurevergadering 18 maart
Zienswijze Stichting Langs de Gouwe en anderen Bereikbaarheid en Energie 20-02-2020 procedurevergadering 18 maart
Brief van Gedeputeerde Bom Nevenfunctie IAR van SRON Ruimte, Wonen en Economie 20-02-2020 procedurevergadering 11 maart
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Regio Deals Ruimte, Wonen en Economie 20-02-2020 procedurevergadering 11 maart
Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen Afschrift Kamerbrieven Informatie over Chemische Stoffen en voortgangsbrief aanpak PFAS in de bodem Klimaat, Natuur en Milieu 20-02-2020 procedurevergadering 18 maart
Provinciale waterstofvisie en strategie_bijlage 1 Bereikbaarheid en Energie 19-02-2020 procedurevergadering 18 maart
Provinciale waterstofvisie en strategie_bijlage 2 Bereikbaarheid en Energie 19-02-2020 procedurevergadering 18 maart
Provinciale waterstofvisie en strategie_bijlage 3 Bereikbaarheid en Energie 19-02-2020 procedurevergadering 18 maart
Mailbericht van inwoner over dreigende uitbreiding camping Ter Aar Ruimte, Wonen en Economie 19-02-2020 procdurevergadering 11 maart
GS-brief Voordracht regionaal museum BIS-regeling Bestuur, Maatschappij en Middelen 19-02-2020 procedurevergadering 18 maart

Zoeken