Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van Gedeputeerde Weber over TKN Brief staatssecr EZ aan TK over prejudiciële vragen programmatische aanpak stikstof en actuele informatie Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 19-07-2017 procedurevergadering 6 september 2017
Brief van OZHZ over terugkoppeling AB OZHZ 6 juli 2017 Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 17-07-2017 procedurevergadering 6 september 2017
Brief van Gedeputeerde Van der Sande inzake Brief van lid GS over rapport validatie provinciaal eindbod grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 17-07-2017 procedurevergadering 6 september 2017

Zoeken