Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
brief van Gedeputeerde Zevenbergen Jaarverslag Wob 2020 Bestuur, Maatschappij en Middelen 22-10-2021
brief van Holland Rijnland en gemeenten over begroting versie 22 oktober Ruimte, Wonen en Economie 22-10-2021
Brief van Randstedelijke Rekenkamer Informatieve sessie MLP Klimaat, Natuur en Milieu 20-10-2021 procedurevergadering 3 november
Brief Gedeputeerde Stolk Rapportage juridisch advies herschikken AVI slakken op EMK terrein Klimaat, Natuur en Milieu 20-10-2021 procedurevergadering 3 november 2021
Mailbericht over Stand van zaken en voortgang RES 1_0 Holland Rijnland Bereikbaarheid en Energie 20-10-2021 procedurevergadering 24 november 2021
Mailbericht over Modernisering verlof- en vervangingsregeling voor gemeenteraadsleden Bestuur, Maatschappij en Middelen 19-10-2021 procedurevergadering 3 november 2021
Uitnodiging werkbezoek Zuid-Hollandse boer van de toekomst Klimaat, Natuur en Milieu 19-10-2021 procedurevergadering 3 november
Brief van WMOPlatform over MLL Bereikbaarheid en Energie 19-10-2021 procedurevergadering 27 oktober
Was-wordt tabel wijziging Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 beheerjaar 2022 Klimaat, Natuur en Milieu 19-10-2021 procedurevergadering 3 november
Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 Klimaat, Natuur en Milieu 19-10-2021 procedurevergadering 3 november

Zoeken