Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
brief van gedeputeerde Koning Openstellen sportvelden tijdens de zomerperiode Klimaat, Natuur en Milieu 14-08-2020 procedurevergadering 9 september
Brief gemeente Hoeksche Waard betreft uitnodiging werkbezoek ivm renovatie Heinenoordtunnel Bereikbaarheid en Energie 13-08-2020 procedurevergadering 9 september
Brief van Gedeputeerde Koning Behandeling beroep gemeente Schiedam en Den Haag en Decathlon bij Raad van State 19 augustus 2020 Ruimte, Wonen en Economie 13-08-2020 procedurevergadering 9 september
Brief van de Vogelbescherming Nederland onrechtmatigheid schadebestrijding ganzen en smienten op graslanden voor 1 april Klimaat, Natuur en Milieu 13-08-2020 procedurevergadering 9 september
Mailbericht van de Vrienden van Vlietland ea twee verzoeken aan GS in verband met de Meeslouwerplas Klimaat, Natuur en Milieu 12-08-2020 procedurevergadering 9 september
Schriftelijke vragen van het Statenlid Klumpes (GroenLinks) Voormalig Stort Oirsbeek Provinciale Staten 11-08-2020 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van het Statenlid Van Aelst (SP) Woonplicht bij nieuwbouw in Zuid-Hollandse gemeenten Provinciale Staten 11-08-2020 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen vanhet Statenlid Mooiman (PVV) Duidelijkheid inzake windparken Goeree-Overflakkee Provinciale Staten 10-08-2020 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Brief staatssecretaris IenW over het verslag Basisnet 2019 Bereikbaarheid en Energie 10-08-2020 procedurevergadering 9 september

Zoeken