Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van Gedeputeerde Bom Gewijzigd Statenvoorstel inzake Wijziging 2018 VRM Provinciale Staten 24-05-2018 Statenvergadering 30 mei
bijlage 4 gewijzigd Programma ruimte Wijziging 2018 Provinciale Staten 24-05-2018 Statenvergadering 30 mei
Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland_Openstellingsbesluit 2018 Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 24-05-2018 procedurevergadering 5 september
Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 24-05-2018 procedurevergadering 5 september
Bijlage 6 gewijzigde Kaartwijzigingen Wijziging 2018 VRM Provinciale Staten 24-05-2018 Statenvergadering 30 mei
Bijlage 2 gewijzigde Nota van Toelichting Wijziging 2018 VRM Provinciale Staten 24-05-2018 Statenvergadering 30 mei
Subsidieregeling Energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland_GS-brief Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 24-05-2018 procedurevergadering 5 september
Brief van Gedeputeerde Weber Afschrift GS-reactie inzake Buijtenland van Rhoon Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 24-05-2018 procedurevergadering 13 juni
Brief van Gedeputeerde Bom Programma Zuid-Hollandse Economie Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 24-05-2018 procedurevergadering 6 juni
Brief van Gedeputeerde Baljeu Beantwoording vragen naar aanleiding van de Technische Sessie Renovatie Gebouw C op 16 mei 2018 (nagezonden) Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 23-05-2018 overlegvergadering 23 mei

Zoeken