Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond over de PAS (NAGEKOMEN II) Kies een orgaan 16-09-2019 overlegvergadering 18 september 2019
Schriftelijke vragen van het Statenlid Van Aelst (SP) Armoede onder Zuid-Hollandse huurders Provinciale Staten 16-09-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
GS-brief van Gedeputeerde Baljeu Update stikstofdossier en inventarisatie projecten (NAGEKOMEN) Kies een orgaan 16-09-2019 overlegvergadering 18 september 2019

Zoeken