Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Informatie urgente intensiveringen cultuurparticipatie Kies een orgaan 17-01-2020
Proces MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam_Concept Notitie Bereikbaarheid en Energie 16-01-2020 procedurevergadering 12 februari
Proces MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam_Flyer Bereikbaarheid en Energie 16-01-2020 procedurevergadering 12 februari
Proces MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam_GS-brief Bereikbaarheid en Energie 16-01-2020 procedurevergadering 12 februari
Brief aan CPG over windpark Spui_bijlage Bereikbaarheid en Energie 16-01-2020 procedurevergadering 12 februari
Brief aan CPG over windpark Spui_GS-brief Bereikbaarheid en Energie 16-01-2020 procedurevergadering 12 februari
Mailbericht van dhr Lammers Lozingen en PFAS Klimaat, Natuur en Milieu 16-01-2020 procedurevergadering 19 februari
Bouwstenen Regionale Energiestrategie Alblasserwaard_GS-brief Bereikbaarheid en Energie 16-01-2020 procedurevergadering 12 februari
Bouwstenen Regionale Energiestrategie Alblasserwaard_rapport Bereikbaarheid en Energie 16-01-2020 procedurevergadering 12 februari
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Werkzaamheden Leiderdorpsebrug uitgesteld Bereikbaarheid en Energie 16-01-2020 procedurevergadering 12 februari

Zoeken