Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Vervolgonderzoek natuurcompensatie Zuid-Holland Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 20-11-2017 procedurevergadering 6 december 2017
Mailbericht met bijlagen van HHSK Monitoringsresultaten SVB Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 20-11-2017 procedurevergadering 6 december 2017

Zoeken