Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
brief van de Gedeputeerden Potjer en Koning Gewijzigd Statenvoorstel Herziening 2021 Omgevingsbeleid Provinciale Staten 20-01-2022 bespreekstuk Statenvergadering 2 februari
Herziening 2021 Omgevingsbeleid Provinciale Staten 20-01-2022 bespreekstuk Statenvergadering 2 februari
Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Herziening 2021 Omgevingsbeleid Provinciale Staten 20-01-2022 bespreekstuk Statenvergadering 2 februari
3797 ANTWOORDEN 50PLUS en VVD Space-cluster in Zuid-Holland_pdf Kies een orgaan 20-01-2022 x
Nota van Beantwoording Herziening 2021 Omgevingsbeleid Provinciale Staten 20-01-2022 bespreekstuk Statenvergadering 2 februari
Schriftelijke vragen van het Statenlid van Viegen (PvdD) niet voldoen aan meldplicht vergassingen ganzen_pdf Provinciale Staten 20-01-2022 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Ontheffingsverzoek Ruimte, Wonen en Economie 19-01-2022 procedurevergadering 9 februari
Rapport Nee tenzij toets NNN Ruimte, Wonen en Economie 19-01-2022 procedurevergadering 9 februari
Statenvoorstel Instemmen met de 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling ODH Bestuur, Maatschappij en Middelen 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari
3 GR ODH na 3e wijziging stcrt-2019-71784 Bestuur, Maatschappij en Middelen 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari

Zoeken