Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Reactie Stichting Windmolens N57 Nee op behandelvoorstel motie 705_rivm rapport laag frequent geluid 2016-0014 Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 22-09-2017 procedurevergadering 25 oktober 2017
Reactie Stichting Windmolens N57 Nee op behandelvoorstel motie 705_Rapport Moller LFG Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 22-09-2017 procedurevergadering 25 oktober 2017
Reactie Stichting Windmolens N57 Nee op behandelvoorstel motie 705 Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 22-09-2017 procedurevergadering 25 oktober 2017
Behandelvoorstel motie 722_GS-brief Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 22-09-2017 procedurevergadering 25 oktober 2017
GS-brief over Vlietland diverse ontwikkelingen Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 22-09-2017 procedurevergadering 25 oktober 2017
Behandelvoorstel motie 722_motie Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 22-09-2017 procedurevergadering 25 oktober 2017
Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Feitenoverzicht Aluchemie Kies een orgaan 22-09-2017
Brief van Gedeputeerde Weber over Beantwoording op de vraag Wat is de invloed van ontwikkelingsruimte in de PAS etc Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 21-09-2017 procedurevergadering 1 november 2017
Brief van Gedeputeerde Weber over Weidevogelverbeterplannen Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 21-09-2017 procedurevergadering 1 november 2017
Brief van Gedeputeerde Weber over Miljoenen voor Winst en Weidevogels motie 725 Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 21-09-2017 procedurevergadering 1 november 2017

Zoeken