Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
definitieve Jaarstukken 2019 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland Provinciale Staten 22-05-2020 desgwenst betrekken bij de behandeling in PS
Controleverklaring 2019 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland Provinciale Staten 22-05-2020 desgwenst betrekken bij de behandeling in PS
Brief van Gedeputeerde Baljeu Technische vragen Jaarstukken 2019 tweede set Provinciale Staten 22-05-2020 desgwenst betrekken bij de behandeling in PS
GS-brief Antwoordbrief ministerie van OCW over Cultuureducatie met Kwaliteit_bijlage Bestuur, Maatschappij en Middelen 20-05-2020 procedurevergadering 17 juni
03a voorlopig_concept_RES_Hoekse_Waard_LR Bereikbaarheid en Energie 20-05-2020 procedurevergadering 10 juni
03b voorlopig_concept_RSW_Hoekse_Waard_LR Bereikbaarheid en Energie 20-05-2020 procedurevergadering 10 juni
04 conceptRES_HR_totaal Bereikbaarheid en Energie 20-05-2020 procedurevergadering 10 juni
05 Voorlopige Concept RES Midden-Holland ter bespreking in de colleges van BWGSenWaterschappen Bereikbaarheid en Energie 20-05-2020 procedurevergadering 10 juni
06a Samenvatting-Concept-Energiestrategie-Regio-Rotterdam-Den-Haag Bereikbaarheid en Energie 20-05-2020 procedurevergadering 10 juni
06c Concept-Deel-B-Energiestrategie-Regio-Rotterdam-Den-Haag Bereikbaarheid en Energie 20-05-2020 procedurevergadering 10 juni

Zoeken