Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
GS-brief vervolgtraject aanbesteding Personenvervoer over Water Rotterdam-Drechtsteden Bereikbaarheid en Energie 14-11-2019 procedurevergadering 27 november
GS-brief vervolgtraject aanbesteding Personenvervoer over Water Rotterdam-Drechtsteden Bereikbaarheid en Energie 14-11-2019 procedurevergadering 27 november
Brief van Gedeputeerde Baljeu aan Statenleden over processtappen richting besluitvorming Warmte Bereikbaarheid en Energie 14-11-2019 procedurevergadering 20 november
Brandbrief bewonersgroep Bleskensgraaf WestMolen De Vriendschap over behoud van het groene Hart aan de westzijde Bleskensgraaf Ruimte, Wonen en Economie 13-11-2019 procedurevergadering 27 november
GS-brief Pachtprijzen 2020_Pachtadvies Kies een orgaan 13-11-2019
GS-brief Pachtprijzen 2020 Kies een orgaan 13-11-2019
GS-brief Pachtprijzen 2020_Pachtprijzen 2020 Kies een orgaan 13-11-2019
GS-brief Voortgang project Spoorcorridor Leiden-Utrecht Bereikbaarheid en Energie 13-11-2019 procedurevergadering 27 november
Schriftelijke vragen van de leden Nelisse, Hoogland (VVD) en Rogier (CDA) vervolgvragen N59 Provinciale Staten 13-11-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van de Statenleden Rogier en van Sandick (CDA) Opheffen Snelbuslijn 386 Oegstgeest – Den Haag Provinciale Staten 13-11-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling

Zoeken