Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
GS-brief over flexibiliteit in de Verordening ruimte Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 17-07-2018 overlegvergadering 5 september
Doorontwikkeling recreatieve routenetwerken_Health Check Eindrapport Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 17-07-2018 procedurevergadering 5 september
Doorontwikkeling recreatieve routenetwerken_GS-brief Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 17-07-2018 procedurevergadering 5 september
Doorontwikkeling recreatieve routenetwerken_Samenvatting Health Check Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 17-07-2018 procedurevergadering 5 september
Doorontwikkeling recreatieve routenetwerken_Onderzoek routebeheer en routebureaus Zuid-Holland Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 17-07-2018 procedurevergadering 5 september
GS-brief Aangepast woningbouwprogramma Subregio Voorne Putten_Brief GS aan Subregionaal overleg wonen van Voorne Putten Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 17-07-2018 procedurevergadering 5 september
Partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte 2014 locatie voor windenergie N57 Entree_Statenvoorstel Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 17-07-2018 procedurvergadering 5 september
Partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte 2014 locatie voor windenergie N57 Entree_Nota van toelichting Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 17-07-2018 procedurvergadering 5 september
GS-brief Bestuursovereenkomst Samenwerking PZH-MRDH 2018 Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 17-07-2018 procedurevergadering 12 september
GS-brief Bestuursovereenkomst Samenwerking PZH-MRDH 2018_bijlage Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 17-07-2018 procedurevergadering 12 september

Zoeken