Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Persbericht KSV Valkenburg afgescheept Bereikbaarheid en Energie 06-04-2020 procedurevergadering 13 mei
Persbericht KSV Valkenburg afgescheept Bereikbaarheid en Energie 06-04-2020 procedurevergadering 13 mei
Brief van Stichting OZV met bijlagen Bereikbaarheid en Energie 06-04-2020 procedurevergadering 13 mei
Brief van Gedeputeerde Baljeu Technische vragen en aanvulling 1e Begrotingswijziging 2020 Provinciale Staten 06-04-2020 desgewenste betrekken bij de behandeling statencommissies 8 em 16 april

Zoeken