Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van Gedeputeerde Janssen over Kansen voor grotere restauraties en herbestemming in Zuid Holland Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 16-01-2018 procedurevergadering 24 januari 2018
Brief van Gedeputeerde Weber over Proces beheersplan N2000 Biesbosch Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 16-01-2018 procedurevergadering 14 februari 2018
Schriftelijke vragen van de Statenleden Matil (PvdA) en Van Oudenhoven (D66) over Burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch Provinciale Staten 16-01-2018 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Brief gedeputeerde Vermeulen over vervolgproces regionale bereikbaarheid en voortgang N206 Tjalmaweg Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 16-01-2018 procedurevergadering 17 januari 2018
Brief bewoners Hazerswoude Zuidwest over planstudie N207 Zuid Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 16-01-2018 procedurevergadering 17 januari 2018
Brief met standpunt agrariër dhr Spruijt over Verlengde Bentwoudlaan Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 16-01-2018 procedurevergadering 17 januari 2018

Zoeken