Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Juridisch advies over instructieregels die verwijzen naar beleid Integrale Statencommissie 13-04-2021 overlegvergadering 2 juni
Leefomgevingstoets voor aanpassingen Omgevingsbeleid 2020 op Circulair en Klimaat Integrale Statencommissie 13-04-2021 overlegvergadering 2 juni
Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid Integrale Statencommissie 13-04-2021 overlegvergadering 2 juni
Omgevingsprogramma Zuid-Holland Integrale Statencommissie 13-04-2021 overlegvergadering 2 juni
Omgevingsvisie Zuid-Holland Deel 1 Integrale Statencommissie 13-04-2021 overlegvergadering 2 juni
Omgevingsvisie Zuid-Holland Deel 2 Integrale Statencommissie 13-04-2021 overlegvergadering 2 juni
Statenvoorstel Vaststelling Omgevingsbeleid 2020 Integrale Statencommissie 13-04-2021 overlegvergadering 2 juni
Omgevingsverordening Zuid-Holland met toelichting Integrale Statencommissie 13-04-2021 overlegvergadering 2 juni
bijlage 6 Toelichting aanpassingen Omgevingsbeleid Integrale Statencommissie 13-04-2021 overlegvergadering 2 juni

Zoeken