Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Mailbericht van Vereniging Vrienden van het Bentwoud over RES 1_0 Bereikbaarheid en Energie 04-05-2021 procedurevergadering 26 mei 2021
PAL-brief over Gevraagd advies Drinkwaterverordening Klimaat, Natuur en Milieu 04-05-2021 procedurevergadering 2 juni 2021
Mailbericht Dhr Ter Keurs Vervolgbrief over beoordeling eindrapport BAM over zijn verondiepingsactiviteiten in de Meeslouwerplas Klimaat, Natuur en Milieu 03-05-2021 procedurevergadering 2 juni 2021
Brief van Gedeputeerde De Zoete over Aanbieding publicatie Geschenkwoningen Watersnoodramp 1953 in Zuid-Holland en Zeeland Bestuur, Maatschappij en Middelen 04-05-2021 procedurevergadering 2 juni 2021
Brief commissievoorzitter geheimhouding rapportage Bereikbaarheid en Energie 06-05-2021 overlegvergadering 12 mei
Aanbiedingsbrief rapport overeenkomsten warmtelevering Leidse regio WLQ+ tbv Statencommissie BE-W 12 mei 2021 Bereikbaarheid en Energie 06-05-2021 overlegvergadering 12 mei
Brief ANWB fietsersbond en VVN - Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Bereikbaarheid en Energie 06-05-2021 overlegvergadering 12 mei

Zoeken