Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van Federatie Maaskoepel over proces regionale woonvisie (nagekomen) Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 06-03-2017 Procedurevergadering 8 maart 2017
Brief Platform Ontwikkeling Rotterdam over Voorgenomen voorbereidingsbesluit Regio Rotterdam (nagekomen) Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 06-03-2017 procedurevergadering 8 maart 2017
Wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland en deelplafonds en tijdvakken Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-03-2017 procedurevergadering 5 april 2017
Wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland en deelplafonds en tijdvakken_GS-brief Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-03-2017 procedurevergadering 5 april 2017
Brief van College BenW Nissewaard over Voorbereidingsbesluit Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 07-03-2017 procedurevergadering 5 april 2017
Kerngegevenskaart Haaglanden periode 2016 van Sociale Verhuurders Haaglanden Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 08-03-2017 procedurevergadering 5 april 2017
Kerngegevenskaart Haaglanden periode 2016 van Sociale Verhuurders Haaglanden Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 08-03-2017 procedurevergadering 5 april 2017
Brief van Gedeputeerde Bom over Terinzagelegging ontwerp-partiële herziening VRM windenergie en bijbehorend planMER Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 10-03-2017 procedurevergadering 5 april 2017
Rapportage Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2016 Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-03-2017 overlegvergadering 5 april 2017
Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2017 Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 10-03-2017 overlegvergadering 5 april 2017

Zoeken