Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland en deelplafonds en tijdvakken_GS-brief Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-03-2017 procedurevergadering 5 april 2017
Wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland en deelplafonds en tijdvakken Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-03-2017 procedurevergadering 5 april 2017
Rapportage Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2016 en Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2017_GS-brief Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-03-2017 overlegvergadering 5 april 2017
Rapportage Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2016 Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-03-2017 overlegvergadering 5 april 2017
Ontheffingsbesluit VR 2014 verlegging waterkering tbv plan Elka in Lisse_GS-brief Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-03-2017 conform protocolafspraken
Ontheffingsbesluit VR 2014 verlegging waterkering tbv plan Elka in Lisse_Brief van B&W van Lisse ontheffingsaanvraag Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-03-2017 conform protocolafspraken
Ontheffingsbesluit VR 2014 verlegging waterkering tbv plan Elka in Lisse Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-03-2017 conform protocolafspraken
Kerngegevenskaart Haaglanden periode 2016 van Sociale Verhuurders Haaglanden Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 08-03-2017 procedurevergadering 5 april 2017
Kerngegevenskaart Haaglanden periode 2016 van Sociale Verhuurders Haaglanden Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 08-03-2017 procedurevergadering 5 april 2017
Brief van Gedeputeerde Bom over Terinzagelegging ontwerp-partiële herziening VRM windenergie en bijbehorend planMER Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 10-03-2017 procedurevergadering 5 april 2017

Zoeken