Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Tracébesluit project A27 Houten-Hooipolder ondertekend door Minister van Infrastructuur en Waterstaat Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 11-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Schriftelijke vragen van de Statenleden Potjer (GroenLinks) en Cetin (CDA) toegankelijkheid OV Provinciale Staten 11-01-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Project Duinpolderweg samenstelling Stuurgroep Duinpolderweg Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 11-01-2019 procedurevergadering 16 januari 2019
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Project Duinpolderweg samenstelling Stuurgroep Duinpolderweg Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 11-01-2019 procedurevergadering 16 januari 2019
Gezamenlijke uitwerking Bereikbaarheid Krimpenerwaard, relatie Algeracorridor en Ruimtelijke Ontwikkelingen_GS-brief Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 09-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Mededeling Milieueffectrapportage en provinciaal inpassingsplan N207 Zuid_GS-brief Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 09-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Mededeling Milieueffectrapportage en provinciaal inpassingsplan N207 Zuid_Bijlage Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 09-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in de gemeente Molenlanden Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 09-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Schriftelijke vragen van het Statenlid Bakx (50PLUS) infrastructurele bereikbaarheid van de Mall of the Netherlands oftewel winkelcentrum Leidschenhage Provinciale Staten 09-01-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Wijzigingsbesluit en vaststellen deelfplafonds subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren MIT Zuid-Holland 2019_Bijlage Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-01-2019 procedurevergadering 6 februari

Zoeken