Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Schriftelijke vragen van de Statenleden Potjer (GroenLinks) en Cetin (CDA) toegankelijkheid OV Provinciale Staten 11-01-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Project Duinpolderweg samenstelling Stuurgroep Duinpolderweg Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 11-01-2019 procedurevergadering 16 januari 2019
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Project Duinpolderweg samenstelling Stuurgroep Duinpolderweg Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 11-01-2019 procedurevergadering 16 januari 2019
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Tracébesluit project A27 Houten-Hooipolder ondertekend door Minister van Infrastructuur en Waterstaat Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 11-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Schriftelijke vragen van het Statenlid Bakx (50PLUS) infrastructurele bereikbaarheid van de Mall of the Netherlands oftewel winkelcentrum Leidschenhage Provinciale Staten 09-01-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Advies met bijlagen Bezwarencommissie 17 oktober 2018 Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Brief van GS aan Burgemeester en Wethouders van Nissewaard inzake Beslissing op bezwaar Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Brief van GS aan Moeliker en Platteeuw Advocaten inzake Beslissing op bezwaarschriften grenscorrectie tussen Hellevoetsluis en Nissewaard woonplaats Oudenhoorn Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Ontwerpbrief PS aan Moeliker en Platteeuw Advocaten inzake Beslissing op bezwaar Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Statenvoorstel Beslissing op bezwaarschriften grenscorrectie tussen Hellevoetsluis en Nissewaard woonplaats Oudenhoorn Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari

Zoeken