Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van gedeputeerde Bom inzake Handelingskader provinciaal strategisch grondbezit en strategische grondaankopen Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 08-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Advies met bijlagen Bezwarencommissie 17 oktober 2018 Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Brief van GS aan Burgemeester en Wethouders van Nissewaard inzake Beslissing op bezwaar Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Brief van GS aan Moeliker en Platteeuw Advocaten inzake Beslissing op bezwaarschriften grenscorrectie tussen Hellevoetsluis en Nissewaard woonplaats Oudenhoorn Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Ontwerpbrief PS aan Moeliker en Platteeuw Advocaten inzake Beslissing op bezwaar Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Statenvoorstel Beslissing op bezwaarschriften grenscorrectie tussen Hellevoetsluis en Nissewaard woonplaats Oudenhoorn Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Brief van Gedeputeerde Weber Aanbieding Vierde Voortgangsrapportage Natuur Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 08-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Beantwoording vragen over Programmatische aanpak Gouwe Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 09-01-2019 procedurevergadering 16 januari 2019
Mailbericht met Zienswijze van Vereniging BTV RotterdamAirport Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 07-01-2019 procedurevergadering 16 januari 2019
Brief van Gedeputeerde Vermeulen Project Duinpolderweg samenstelling Stuurgroep Duinpolderweg Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 11-01-2019 procedurevergadering 16 januari 2019

Zoeken