Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Wijzigingsbesluit en vaststellen deelfplafonds subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren MIT Zuid-Holland 2019_GS-brief Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Wijzigingsbesluit en vaststellen deelfplafonds subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren MIT Zuid-Holland 2019_Bijlage Statencommissie-Ruimte en Leefomgeving (RenL) 09-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in de gemeente Molenlanden Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 09-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in de gemeente Molenlanden Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 09-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in de gemeente Molenlanden Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 09-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Statenvoorstel Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in de gemeente Molenlanden Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 09-01-2019 procedurevergadering 6 februari
Statenvoorstel Beslissing op bezwaarschriften grenscorrectie tussen Hellevoetsluis en Nissewaard woonplaats Oudenhoorn Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari
Schriftelijke vragen van het Statenlid Bakx (50PLUS) infrastructurele bereikbaarheid van de Mall of the Netherlands oftewel winkelcentrum Leidschenhage Provinciale Staten 09-01-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van de Statenleden Potjer (GroenLinks) en Cetin (CDA) toegankelijkheid OV Provinciale Staten 11-01-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Ontwerpbrief PS aan Moeliker en Platteeuw Advocaten inzake Beslissing op bezwaar Statencommissie-Bestuur en Middelen (BenM) 09-01-2019 procedurevergadering 23 januari

Zoeken