Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021 Klimaat, Natuur en Milieu 08-06-2021 procedurevergadering 30 juni
GS-brief Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2021 Klimaat, Natuur en Milieu 08-06-2021 procedurevergadering 30 juni
Werkplan Bos- en bomenbeleid 2021- 2022 Klimaat, Natuur en Milieu 08-06-2021 procedurevergadering 30 juni
GS-brief Werkplan bos en bomen 2021-2022 Klimaat, Natuur en Milieu 08-06-2021 procedurevergadering 30 juni
Brief van gedeputeerde Vermeulen Haalbaarheidsstudie Buisleidingen PoR-Chemelot-NRW Klimaat, Natuur en Milieu 08-06-2021 procedurevergadering 30 juni
brief van Gedeputeerde Koning Maaiwerkzaamheden regio Zuid Klimaat, Natuur en Milieu 11-06-2021 procedurevergadering 30 juni
GS-brief Voortgangsbericht Visie Waardenvol Digitaliseren Bestuur, Maatschappij en Middelen 09-06-2021 procedurevergadering 30 juni
GS brief Aanpak Sociaal Rotterdamse regio_Bijlage 5 Brief van Lansingerland Ruimte, Wonen en Economie 07-06-2021 procedurevergadering 23 juni 2021
GS brief Aanpak Sociaal Rotterdamse regio_Bijlage 2 GS-brief aan Barendrecht Ruimte, Wonen en Economie 07-06-2021 procedurevergadering 23 juni 2021
GS brief Aanpak Sociaal Rotterdamse regio_Bijlage 3 GS-brief aan Lansingerland Ruimte, Wonen en Economie 07-06-2021 procedurevergadering 23 juni 2021

Zoeken